Exkurzia do Banskej Štiavnice a Štiavnických Bani

Stretávame sa v sychravom, nehostinnom počasí, čo nás neodrádza od spoločnej exkurzie. Je to naša prvá spoločná akcia a očakávame nové zážitky a poznatky. Cesta ubieha a už nás víta starobylé mesto s množstvom zaujímavých objektov Banská Štiavnica.

Prvé kroky vedú do Strednej odbornej školy lesníckej, kde nás Ing. Dudíková oboznámila s históriou školy a drevinami botanickej záhrady v areáli školy. V botanickej záhrade je vysadených viac ako 200 domácich, aj cudzokrajných drevín. Pozornosť si zaslúži céder libanónsky a sekvojovec mamutí. Prehliadka s odborným výkladom nám priblížila dôležitosť daného objektu pre širokú verejnosť.

Banská Štiavnica skrýva množstvo kultúrno-historických pamiatok , o čom nás presvedčila návšteva Banky lásky umiestnenej v rodnom dome Márie Pišlovej, pre ktorú napísal báseň „Marína“ A. Sládkovič. Cieľom expozície je zachrániť Dom Maríny a celosvetovo spopularizovať Sládkovičovu MARÍNU ako najdlhšiu ľúbostnú báseň sveta.

Poslednou zástavkou, veľmi zaujímavou, bola návšteva Základnej školy s materskou školou Maximiliána Hella Štiavnícke Bane. Ide o prvú základnú školu na svete s vyučovacím predmetom Sokoliarstvo. Žiaci školy počas prehliadky nám priblížili špecifiká areálu školy spojené s chovom dravcov, exotických druhov vtákov, plazov, cicavcov a reálneho vnímania prírodného prostredia s ohľadom na ochranu prírody v Prírodnom parku Aves. Život školy je obohatený aj o chov koní a jazdectvo. Veľmi nás zaujali ukážky sokoliarstva. Naši spolužiaci zapojením sa do ukážok, či fotografovaním sa s dravcami dostali sa bližšie k týmto „strážcom“ prírody.

Návrat trochu unavených, ale plných zážitkov, určite nie jedného z nás v budúcnosti zavedie do prekrásnych prírodných scenérií Štiavnických vrchov.

Žiaci I.A, I.B

Fotogaléria