GJK - organizátor OK vo florbale dievčat stredných škôl

Gymnázium Janka Kráľa aj v tomto školskom roku 2019/2020 organizovalo Okresné kolo vo florbale dievčat stredných škôl. V našej novej telocvični sme privítali súperky z Obchodnej akadémie a Strednej odbornej školy obchodu a služieb. Zápasy boli dosť dramatické a až posledná hra GJK s OA určila poradie umiestnených škôl. Aké bolo vzájomné skóre? GJK-SOŠOaS 2:2, OA-SOŠOaS 3:1, GJK-OA 6:1.

Výsledky umiestnených škôl: 1. miesto a zaslúžený postup na Majstrovstvá kraja v Nitre domáci hostiteľ GJK, 2. miesto OA, 3. miesto SOŠOaS. Dievčatám, ktoré reprezentovali našu školu M. Halásovej, K. Orbanovej, E. Debnárovej, N. Tonkovej, D. Kmeťovej, E. Bartekovej, V. Čapovej, N. Krtovej, K. Šabovej, E. Paulovej, E. Jelínkovej, I. Tešíkovej, V. Zaťkovej, patrí poďakovanie za reprezentáciu školy, profesionálny prístup a vzorné športové správanie.

Poďakovanie patrí aj našim rozhodcom A. Jelínkovi a S. Ferencovi, uplatňujúcim svoje znalosti a skúsenosti z florbalovej ligy, kde sa aktívne zúčastňujú.

Fotogaléria