Pamätný koncert pri príležitosti 80. výročia založenia Scholy cantorum

Pred osemdesiatimi rokmi v roku 1939 vznikol na našom gymnáziu spevácky zbor Schola cantorum pod vedením prof. Júliusa Podhorného. Posledné vystúpenie zboru bolo v roku 1983, keď prof. Podhorný odišiel do dôchodku. Pri tejto príležitosti zorganizovali bývalí členovia zboru 11. 10. 2019 výchovný koncert pre žiakov gymnázia. Za búrlivého potlesku žiakov zaspievali 12 skladieb od Mozarta, Dvořáka, Beethovena a ďalších významných autorov. Koncert vyvrcholil „hymnou“ speváckeho zboru „Aká si mi krásna“ od Eugena Suchoňa. Dirigentom zboru bol Mgr. Art. Daniel Hlásny a sprievodné slovo si pripravil Ing. Jozef Orgonáš, PhD..

V podvečerných hodinách sa v aule školy uskutočnil slávnostný koncert aj pre zlatomoravskú verejnosť a bývalých členov speváckeho zboru. Pozvanie na koncert prijali aj primátor mesta PaedDr. Dušan Husár, prednosta Mestského úradu Ing. Marián Kováč, vedúci Odboru školstva v Nitre Mgr. Milan Galaba a metodička Odboru školstva Úradu NSK Mgr. Iveta Verešová. Koncert sa niesol vo veľmi príjemnej atmosfére prerušovanej búrlivým potleskom a bolo evidentné, že spomienky a láska k hudbe zostala hlboko zakorenená v srdciach zboristov aj publika.

Veľká vďaka patrí všetkým bývalým členom zboru a zbormajstrovi Mgr. Art. D. Hlásnemu, že si v dnešnej uponáhľanej dobe našli čas na skúšky a priniesli našim študentom aj všetkým milovníkom zborového spevu hodnotný umelecký zážitok.