Šikovní športovci z GJK v Zlatých Moravciach

Školský rok 2018/19 priniesol nášmu gymnáziu krásne ocenenie 3. miesto v školských športových súťažiach žiakov stredných škôl v Nitrianskom kraji. Na 1. mieste skončila Spojená škola, Stredná športová škola Nitra s počtom bodov 433, na 2. mieste Gymnázium Andreja Vrábla Levice s počtom bodov 316 a na 3. mieste naše Gymnázium Janka Kráľa s počtom bodov 314. Toto ocenenie patrí všetkým našim študentom, ktorí sa zúčastnili športových súťaží, či už to boli kolektívne hry alebo individuálne športy. Celkový počet žiakov, ktorí reprezentovali naše gymnázium je 75 a niektorí z nich sa zúčastnili viacerých súťaží.

V tomto školskom roku pokračujeme športovými aktivitami. V septembri sme sa zapojili do Európskeho týždňa športu BE ACTIVE aerobikovým maratónom, kde 115 žiakov chlapcov aj dievčat vydržalo 270 minút aktívne cvičiť v rytme zumby, tanca, aerobiku, jogových a posilňovacích cvičení. Dobrá nálada, vyplavené endorfíny, perfektný pocit, že žiaci urobili niečo pre seba, pretrvával ešte aj nasledujúce dni.

Všetkým žiakom patrí veľká vďaka za úspešnú reprezentáciu našej školy, za podané športové výkony a za chuť športovať aj naďalej.

Fotogaléria