Školské kolo olympiády zo slovenského jazyka a literatúry

Deň pred sviatkom svätého Mikuláša sme usporiadali školské kolo olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. Účasť bola tentokrát prekvapivo hojná, čo sa pozitívne prejavilo aj na stúpajúcej konkurencii súťažiacich. Olympiády sa zúčastnilo 17 žiakov, ktorí boli podľa ročníkov rozdelení do dvoch kategórií. Kategóriu A zastupovali žiaci 3.A, B a kategóriu B žiaci 1.A, B a 2.A.

Aby sme mohli vybrali tých najlepších, bolo potrebné overiť viaceré jazykové zručnosti súťažiacich. V prvej časti dali študenti zabrať svojim mozgovým závitom a preverili si svoju zdatnosť v čítaní s porozumením. Úloha to veru nebola ľahká, čo bolo vidieť aj vo výraze niektorých prítomných. Šancu vydýchnuť si dostali budúce jazykovedné nádeje počas krátkej prestávky. Po nej sa však už pustili do vlastnej kreatívnej textotvornej činnosti a ich úlohou bolo skomponovať text na tému Čo by presvedčilo ľudí, aby uprednostnili vlakovú či autobusovú dopravu pred osobnými automobilmi, ktorý v záverečnej časti predniesli vo forme diskusného príspevku. Tí, ktorí majú skúsenosť s verejnými prejavmi, vedia, že postaviť sa pred publikum a zmysluplne prezentovať svoje názory si vyžaduje veľa odvahy, ale aj rečníckeho talentu. Ten v lepšom prípade môže niekto dostať do vienka, iní sa mu musia priučiť dlhodobým trénovaním. O to viac si vážime snahu každého, ktorý sa tejto výzvy nezľakol, a so spokojnosťou možno konštatovať, že všetci žiaci úspešne obstáli.

Ako teda dopadla tohtoročná olympiáda zo SJL? Zaujímavým prekvapením boli výsledky v kategórii B, kde sa prváci ukázali ako seberovní súperi druhákov, ba dokonca v prípade niektorých, aj lepšími. O tom svedčí aj skutočnosť, že prvé tri miesta v tejto kategórii obsadili práve žiaci prvého ročníka. 1. miesto obsadil Samuel Jehlár (1.A), za ním sa umiestnil Albert Jurík (1.A) a v tesnom závese, s rozdielom iba jedného bodu, skončila Diana Valkovičová (1.A).

Aj v kategórii A sme zaznamenali prekvapenia, a to hneď na 1. mieste, ktoré tento rok patrí Viktórii Dubcovej (3.A). Aj v tomto prípade boli rozdiely medzi prvými priečkami veľmi tesné a výkony študentov porovnateľné, dôkazom čoho je opäť iba jednobodový rozdiel medzi 1. a 2. miestom, ktoré obsadila minuloročná víťazka Adela Kramárová (3.A). Trojicu najúspešnejších uzatvára Jozef Kraus (3.B).

Všetkým súťažiacim ďakujeme za účasť, víťazom srdečne gratulujeme a držíme palce pri reprezentácii v krajskom kole olympiády. Veríme, že svoj záujem o slovenský jazyk a literatúru budú ďalej prehlbovať a o rok opäť zabojujú o tie najvyššie miesta.

Mgr. T. Poliaková

Fotogaléria