Aktivity v školskom roku 2020/2021

Mgr. Jana Kotorová, MSc. – pohľad na displej počas videokonferencie Beseda v rámci Erasmus+ s Mgr. Janou Kotorovou, MSc. Dňa 27.4.2021 bolo naše vyučovanie ozvláštnené prednáškou a besedou v rámci medzinárodného projektu Erasmus+, do ktorého je naša škola zapojená. Išlo o prednášku na tému Práca v Európskej únii a práca v zahraničí. Triedy tretieho a štvrtého ročníka dostali možnosť porozprávať sa s Mgr. Janou Kotorovou, MSc. ...viac
 
Mgr. Mihalková a žiaci IV.A v učebni ERASMUS+ formou virtuálnych vzdelávacích aktivít V apríli 2021 sme sa v rámci aktivity C3 nášho projektu Erasums+ tešili na 5-dňové stretnutie našim rakúskym projektovým partnerom v Bruseli. Náš prvý projekt, ktorý sme realizovali pod hlavičkou Erasmus+, skomplikovala pandemická situácia ...viac
 
Diplom Adele Kramárovej za 3. miesto v celoštátnom kole Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry v kategórii A Celoslovenské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry Po úspechu v krajskom kole Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry v kategórii A postúpila naša maturantka Adela Kramárová zo IV. A do celoslovenského kola. To prebiehalo online formou 19. 4. 2021 ...viac
 
Diplom Adele Kramárovej za 1. miesto v krajskom kole Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry v kategórii A Úspechy zlatomoravských gymnazistov – víťazi súťaží aj v čase pandémie Dvere stredných škôl sú zatvorené od októbra 2020, no naši študenti si aj naďalej svoje schopnosti, vedomosti a talenty overujú v súťažiach a v predmetových olympiádach ...viac
 
Logo aplikácie WocaBee Jesenný WocaBee šampionát Rozhovor s Tomášom Zölderom, žiakom II.B triedy, ktorý sa stal absolútnym víťazom súťaže Jesenný WocaBee šampionát v kategórii jednotlivci:
https://www.facebook.com/WocaBeeApp/videos/2938725829680393
 
Úspechy gymnazistov v krajskom kole Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry Napriek mimoriadnej situácii, v ktorej sa v súčasnosti nachádzame, sme sa zapojili do Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. 12. 2. 2021 prebiehalo krajské kolo, v ktorom nás reprezentovali Adela Kramárová zo IV. A (kategória A) a Samuel Jehlár z II. A triedy (kategória B) ...viac
Anglický jazyk - úspechy Napriek nepriaznivej pandemickej situácií sa aj v tomto školskom roku naši žiaci zapojili do olympiády v anglickom jazyku. Albert Jurík (II.A) a Šimon Strieška (IV.B) sa úspešne prebojovali do krajského kola, ktoré sa konalo dištančnou formou 10. februára ...viac
Polročný šachový turnaj Dňa 30.1.2021 sa na našej škole uskutočnil turnaj o najlepšieho šachistu školy. Kvôli súčasnej situácii sme nemohli zasadnúť za šachovnice v našej krásnej aule a zmerať si sily tvárou v tvár. Táto situácia však neodradila pána učiteľa Debnára a uskutočnil tradičný šachový turnaj cez online platformu Lichess.org ...viac
Študenti Gymnázia Janka Kráľa budú reprezentovať okres Zlaté Moravce v olympiádach v anglickom a nemeckom jazyku Logo IUVENTA Olympiáda v anglickom a nemeckom jazyku je jednou z foriem dobrovoľnej záujmovej činnosti žiakov základných a stredných škôl. Jej cieľom je prehlbovať, rozširovať a upevňovať komunikačné zručnosti žiakov základných a stredných škôl v cudzom jazyku ...viac
 
Ocenenie Top učiteľka cudzích jazykov Koláž fotiek z rôznych akcií, na ktorých je Mgr. Alena Rakovská V októbri 2020 vyhlásil Štátny pedagogický ústav anketu Top učiteľ/učiteľka cudzích jazykov. Učiteľov mohli nominovať ich žiaci, rodičia, kolegovia alebo riaditelia škôl. Do kategórie stredné školy sme nominovali učiteľku nášho gymnázia Mgr. Alenu Rakovskú ...viac
 
Vianočná ikebana Pohľad na koláž vytvorenú z fotiek vianočných ikebán, ktoré vytvorili žiaci I.B triedy V rámci predmetu umenie a kultúra sme sa my, žiaci 1.B, zúčastnili výroby vianočných ikebán. Aj keď v tomto čase sme sa mohli zapojiť iba cez online platformy, naozaj sme sa snažili a vytvorili nádherné ikebany ...viac
 
Informačný deň s SPU Nitra - Povodne a zmena klímy Pohľad na displej notebooku, na ktorom beží online prednáška zobrazujúca fotografie rastlín Dňa 2.12.2020 sa žiaci tretích ročníkov a semináru z biológie vo štvrtom ročníku zúčastnili online aktivity v rámci Týždňa vedy a techniky 2020 s pedagógmi Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre ...viac
 
iBobor 2020 iBobor logo V dňoch 10. 11. 2020 a 12. 11. 2020 sa študenti našej školy zapojili do 14. ročníka medzinárodnej informatickej súťaže iBobor 2020. Z dôvodu dištančného vzdelávania na Slovensku prebiehala súťaž online. Zapojilo sa do nej 10 študentov. Súťažili v dvoch kategóriách ...viac
 
Angličtina je oveľa viac ako učebný predmet Prebiehajúca online hodina angličtiny so zadanou úlohou pre študentov Je to nevyhnutný nástroj na komunikáciu s ostatnými študentmi z celého sveta. Je výborné, keď v tomto období dištančného vzdelávania žiaci majú príležitosť vstúpiť do online jazykovej učebne, kde počas hodiny a po nej študenti nielen používajú angličtinu a zdokonaľujú sa v komunikačných schopnostiach ...viac
 
Najusilovnejší študenti jazykov v Nitrianskom kraji sú zo Zlatých Moraviec (.pdf, 266 kB) Spoločná fotografia: riaditeľka školy RNDr. Renáta Kunová, PhD. a žiaci II.B triedy v aule gymnázia Zvíťazili v krajskom kole celoslovenskej jazykovej súťaže, z ktorej sa môžu prebojovať až do unikátneho česko-slovenského finále ...viac (.pdf, 434 kB)
 
Workshop – arteterapia Prebiehajúci online workshop arteterapia – žiaci kreslia ako si predstavujú hrdinu Dňa 11.11.2020 sa Miriam Vasilová a Diana Valkovičová, mali možnosť zoznámiť s arterapiou a na vlastnej koži si vyskúšať jej účinky ...viac
 
Úspech nášho projektu v súťaži Európsky deň jazykov na našej škole Logo - Štátny pedagogický ústav Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku a Štátny pedagogický ústav vyhlásili pri príležitosti Európskeho dňa jazykovsúťaž Európsky deň jazykov 2020 v našej škole. Do súťaže sme prihlásili aj náš gymnaziálny projekt Brána jazykov otvorená ...viac
 
Najusilovnejšia trieda z okresu v učení slovíčok Obrázok s textom WocaBee Slovíčka hrou! www.wocabee.app Gymnázium J. Kráľa je víťazom okresného kola jazykového šampionátu s WocaBee! Žiaci z triedy II.B získali prvenstvo v precvičovaní slovíčok v okrese Zlaté Moravce a postupujú do krajského kola ...viac
 
Zveľadenie zeleného areálu školy Mgr. Minárová, Mgr. Mihaličková a žiaci gymnázia počas výsadby stromov V školskom roku 2020/2021 sa aj napriek nepriaznivým pandemickým podmienkam v areáli našej školy usilovne pracovalo a snažili sme sa o zveľadenie školského areálu. V areáli Gymnázia Janka Kráľa boli vysadené rôzne druhy okrasných drevín a ovocných stromov ...viac
 
Erasmus+ aktivita: Beseda s veľvyslancom SR v Londýne Vyučujúce cudzích jazykov pri online besede s Mgr. Ľubomírom Rehákom, PhD. „Motivovaním žiakov prekračujeme hranice - spolupráca Rakúska a Slovenska“ je názov medzinárodného projektu, do ktorého je naša škola zapojená. Keďže nám súčasná situácia nedovoľuje uskutočniť naše naplánované spoločné aktivity, prešli sme so vzájomnou spoluprácou do online priestoru ...viac
 
Týždeň vedy a techniky na Slovensku Cieľom Týždňa vedy a techniky na Slovensku je zlepšiť vnímanie vedy a techniky v povedomí celej spoločnosti, popularizovať a prezentovať ich, vzbudiť záujem mladých ľudí o štúdium vedeckých a technických disciplín ...viac
Vyhodnotenie projektu Biodiverzita do škôl 2018-2020 Mgr. Mihalková a Mgr. Poliaková pri hmyzom hotely v areáli školy V školskom roku 2018/2019 začala naša spolupráca s Nadáciou Ekopolis, kedy Gymnázium Janka Kráľa v Zlatých Moravciach bolo vybraté s ďalšími 14 školami z celého Slovenska do projektu s názvom Biodiverzita do škôl ...viac
 
Erasmusday v spolupráci s rakúskym partnerom projektu ERASMUS+ Logo Erasmusdays – 15. – 17. october 2020 V realizácii projektu ERAMSUS+ KA229 – strategické partnerstvá pokračujeme úspešne aj napriek pandemickej situácii. Naša spolupráca s partnerskou školou sa v rámci projektu preniesla do virtuálneho prostredia, komunikujeme cez SKYPE, MS Teams a aktivizujeme sa na platforme eTwinnig ...viac
 
#BeActive - poďakovanie Logo #BeActive Vážení športoví priatelia, aj v tomto roku by sme Vám chceli touto cestou poďakovať za Vašu aktívnu účasť a podporu iniciatívy Európskeho týždňa športu 2020. Tento rok bol výrazne poznačený pandémiou koronavírusu, ale napriek náročnej situácii a rôznym opatreniam, bol o podujatia záujem ...viac
 
Záložka do knihy spája slovenské školy: Osobnosti a diela slovenskej dramatickej tvorby Spoločná fotografia žiakov I.A v učebni s vytvorenými záložkami Cieľ celoslovenského projektu: Nadviazanie kontaktov medzi slovenskými strednými školami a podpora čítania prostredníctvom výmeny záložiek do kníh, ktoré žiaci vyrobia ľubovoľnou technikou na vyhlásenú tému Osobnosti a diela slovenskej dramatickej tvorby (100. výročie založenia Slovenského národného divadla a 190. výročie prvého ochotníckeho predstavenia na Slovensku) ...viac
 
Brána jazykov otvorená na GJK Spoločná fotografia riaditeľky školy a žiakov II.B, ktorí hodnotili projekty v aule gymnázia Na našej škole si každoročne pripomíname myšlienku Európskeho dňa jazykov projektom Brána jazykov otvorená, ktorý je zameraný na spoluprácu základných a stredných škôl v našom regióne. Keďže v dnešnej spoločenskej situácii sme nemohli uskutočniť projekt prezenčne, rozvinuli sme ho formou virtuálnej spolupráce žiakov a učiteľov ...viac
 
Európsky deň jazykov online Žiaci IV.A sledujú v učebni stream o Taliansku 7. až 9. októbra 2020 prebiehal vo virtuálnom prostredí Európsky deň jazykov online. Zo širokej ponuky podujatí v deviatich rôznych jazykoch sme pre našich študentov vybrali niektoré zaujímavé aktivity ...viac
 
Nový grant - „Zveľadenie zeleného areálu školy“ Logo školy V školskom roku 2020/21 pokračuje naša spolupráca s Nadáciou Ekopolis, ktorá má dlhoročné skúsenosti s manažovaním grantových programov zameraných na demokratizáciu občianskej spoločnosti a environmentálnu udržateľnosť. Získali sme grant v sume 2 000 € s názvom „Zveľadenie zeleného areálu školy“ ...viac
 
Fyzická podpora mladej generácie na Gymnáziu Janka Kráľa v Zlatých Moravciach III.A rozcvičuje celé telo v hlbokom predklone Európsky týždeň športu sa koná každoročne, je organizovaný Národným športovým centrom, ktorého cieľom je nabádať ľudí k zdravšiemu a aktívnejšiemu životnému štýlu. Tento rok vzhľadom na celosvetovú pandémiu, kladie ešte vyšší dôraz na dôležitosť pohybu, na fyzické aj duševné zdravie ...viac
 
Šport na GJK v septembri 2020 Spoločná fotografia pedagógov a žiakov na vrchole Benátu Školský rok 2020/21 sme začali na našej škole športovými aktivitami. 4.9.2020 patril našim prvákom a druhákom, ktorí sa zúčastnili účelového cvičenia. Absolvovali krátku turistiku do parku v Topoľčiankach, kde pokračovali až k veľkému rybníku, cestou obdivovali krásu našej prírody, rôzne zákutia flóry a fauny ...viac
 
Začal sa školský rok 2020/2021 2. septembra sa opäť otvorili brány našej školy, aby sme s veľkým očakávaním a neskrývanou radosťou mohli privítať všetkých žiakov - nových i tých, ktorí prechádzali chodbami tejto historickej budovy už niekoľkokrát. Otvorenie tohto školského roka malo však inú podobu ako tie predchádzajúce ...viac