Aktivity v školskom roku 2020/2021

Workshop – arteterapia Prebiehajúci online workshop arteterapia – žiaci kreslia ako si predstavujú hrdinu Dňa 11.11.2020 sa Miriam Vasilová a Diana Valkovičová, mali možnosť zoznámiť s arterapiou a na vlastnej koži si vyskúšať jej účinky ...viac
 
Úspech nášho projektu v súťaži Európsky deň jazykov na našej škole Logo - Štátny pedagogický ústav Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku a Štátny pedagogický ústav vyhlásili pri príležitosti Európskeho dňa jazykovsúťaž Európsky deň jazykov 2020 v našej škole. Do súťaže sme prihlásili aj náš gymnaziálny projekt Brána jazykov otvorená ...viac
 
Najusilovnejšia trieda z okresu v učení slovíčok Obrázok s textom WocaBee Slovíčka hrou! www.wocabee.app Gymnázium J. Kráľa je víťazom okresného kola jazykového šampionátu s WocaBee! Žiaci z triedy II.B získali prvenstvo v precvičovaní slovíčok v okrese Zlaté Moravce a postupujú do krajského kola ...viac
 
Zveľadenie zeleného areálu školy Mgr. Minárová, Mgr. Mihaličková a žiaci gymnázia počas výsadby stromov V školskom roku 2020/2021 sa aj napriek nepriaznivým pandemickým podmienkam v areáli našej školy usilovne pracovalo a snažili sme sa o zveľadenie školského areálu. V areáli Gymnázia Janka Kráľa boli vysadené rôzne druhy okrasných drevín a ovocných stromov ...viac
 
Erasmus+ aktivita: Beseda s veľvyslancom SR v Londýne Vyučujúce cudzích jazykov pri online besede s Mgr. Ľubomírom Rehákom, PhD. „Motivovaním žiakov prekračujeme hranice - spolupráca Rakúska a Slovenska“ je názov medzinárodného projektu, do ktorého je naša škola zapojená. Keďže nám súčasná situácia nedovoľuje uskutočniť naše naplánované spoločné aktivity, prešli sme so vzájomnou spoluprácou do online priestoru ...viac
 
Týždeň vedy a techniky na Slovensku Cieľom Týždňa vedy a techniky na Slovensku je zlepšiť vnímanie vedy a techniky v povedomí celej spoločnosti, popularizovať a prezentovať ich, vzbudiť záujem mladých ľudí o štúdium vedeckých a technických disciplín ...viac
Vyhodnotenie projektu Biodiverzita do škôl 2018-2020 Mgr. Mihalková a Mgr. Poliaková pri hmyzom hotely v areáli školy V školskom roku 2018/2019 začala naša spolupráca s Nadáciou Ekopolis, kedy Gymnázium Janka Kráľa v Zlatých Moravciach bolo vybraté s ďalšími 14 školami z celého Slovenska do projektu s názvom Biodiverzita do škôl ...viac
 
Erasmusday v spolupráci s rakúskym partnerom projektu ERASMUS+ Logo Erasmusdays – 15. – 17. october 2020 V realizácii projektu ERAMSUS+ KA229 – strategické partnerstvá pokračujeme úspešne aj napriek pandemickej situácii. Naša spolupráca s partnerskou školou sa v rámci projektu preniesla do virtuálneho prostredia, komunikujeme cez SKYPE, MS Teams a aktivizujeme sa na platforme eTwinnig ...viac
 
#BeActive - poďakovanie Logo #BeActive Vážení športoví priatelia, aj v tomto roku by sme Vám chceli touto cestou poďakovať za Vašu aktívnu účasť a podporu iniciatívy Európskeho týždňa športu 2020. Tento rok bol výrazne poznačený pandémiou koronavírusu, ale napriek náročnej situácii a rôznym opatreniam, bol o podujatia záujem ...viac
 
Záložka do knihy spája slovenské školy: Osobnosti a diela slovenskej dramatickej tvorby Spoločná fotografia žiakov I.A v učebni s vytvorenými záložkami Cieľ celoslovenského projektu: Nadviazanie kontaktov medzi slovenskými strednými školami a podpora čítania prostredníctvom výmeny záložiek do kníh, ktoré žiaci vyrobia ľubovoľnou technikou na vyhlásenú tému Osobnosti a diela slovenskej dramatickej tvorby (100. výročie založenia Slovenského národného divadla a 190. výročie prvého ochotníckeho predstavenia na Slovensku) ...viac
 
Brána jazykov otvorená na GJK Spoločná fotografia riaditeľky školy a žiakov II.B, ktorí hodnotili projekty v aule gymnázia Na našej škole si každoročne pripomíname myšlienku Európskeho dňa jazykov projektom Brána jazykov otvorená, ktorý je zameraný na spoluprácu základných a stredných škôl v našom regióne. Keďže v dnešnej spoločenskej situácii sme nemohli uskutočniť projekt prezenčne, rozvinuli sme ho formou virtuálnej spolupráce žiakov a učiteľov ...viac
 
Európsky deň jazykov online Žiaci IV.A sledujú v učebni stream o Taliansku 7. až 9. októbra 2020 prebiehal vo virtuálnom prostredí Európsky deň jazykov online. Zo širokej ponuky podujatí v deviatich rôznych jazykoch sme pre našich študentov vybrali niektoré zaujímavé aktivity ...viac
 
Nový grant - „Zveľadenie zeleného areálu školy“ Logo školy V školskom roku 2020/21 pokračuje naša spolupráca s Nadáciou Ekopolis, ktorá má dlhoročné skúsenosti s manažovaním grantových programov zameraných na demokratizáciu občianskej spoločnosti a environmentálnu udržateľnosť. Získali sme grant v sume 2 000 € s názvom „Zveľadenie zeleného areálu školy“ ...viac
 
Fyzická podpora mladej generácie na Gymnáziu Janka Kráľa v Zlatých Moravciach III.A rozcvičuje celé telo v hlbokom predklone Európsky týždeň športu sa koná každoročne, je organizovaný Národným športovým centrom, ktorého cieľom je nabádať ľudí k zdravšiemu a aktívnejšiemu životnému štýlu. Tento rok vzhľadom na celosvetovú pandémiu, kladie ešte vyšší dôraz na dôležitosť pohybu, na fyzické aj duševné zdravie ...viac
 
Šport na GJK v septembri 2020 Spoločná fotografia pedagógov a žiakov na vrchole Benátu Školský rok 2020/21 sme začali na našej škole športovými aktivitami. 4.9.2020 patril našim prvákom a druhákom, ktorí sa zúčastnili účelového cvičenia. Absolvovali krátku turistiku do parku v Topoľčiankach, kde pokračovali až k veľkému rybníku, cestou obdivovali krásu našej prírody, rôzne zákutia flóry a fauny ...viac
 
Začal sa školský rok 2020/2021 2. septembra sa opäť otvorili brány našej školy, aby sme s veľkým očakávaním a neskrývanou radosťou mohli privítať všetkých žiakov - nových i tých, ktorí prechádzali chodbami tejto historickej budovy už niekoľkokrát. Otvorenie tohto školského roka malo však inú podobu ako tie predchádzajúce ...viac