Anglický jazyk - úspechy

Napriek nepriaznivej pandemickej situácií sa aj v tomto školskom roku naši žiaci zapojili do olympiády v anglickom jazyku. Albert Jurík (II.A) a Šimon Strieška (IV.B) sa úspešne prebojovali do krajského kola, ktoré sa konalo dištančnou formou 10. februára. Šimon bol úspešným riešiteľom písomnej aj ústnej časti olympiády a umiestnil sa na krásnom 3. mieste.

Koncom októbra sa k nám dostala pozvánka do súťaže v písaní anglickej eseje. Súťaž bola organizovaná medzinárodnou internátnou školou LEAF Academy v Bratislave v spolupráci s jazykovou školou The Bridge, kníhkupectvom Martinus, Slovenskou komorou učiteľov angličtiny (SCELT) a novinami The Slovak Spectator. Medzi našimi žiakmi zadanie súťažnej úlohy zaujalo Šimona Kéryho zo IV.B a zapojil sa so svojou esejou na tému „What is your understanding of freedom?“. Po dôkladnom preštudovaní všetkých esejí porotou, Šimon so svojou prácou obsadil druhé miesto. Dňa 11. februára sa uskutočnilo live odovzdávanie cien, ktoré si môžete pozrieť v archíve: https://www.leafacademy.eu/essay.

Všetkým súťažiacim gratulujeme a prajeme veľa ďalších úspechov!