Celoslovenské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry

Po úspechu v krajskom kole Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry v kategórii A postúpila naša maturantka Adela Kramárová zo IV. A do celoslovenského kola. To prebiehalo online formou 19. 4. 2021. Jej umiestnenie nás veľmi potešilo, v obrovskej konkurencii najlepších študentov z celého Slovenska skončila na výbornom 3. mieste.

Adele úprimne ďakujeme za reprezentáciu našej školy, Nitrianskeho kraja a prajeme jej veľa ďalších študijných a osobných úspechov.

Fotogaléria