Európsky deň jazykov online

7. až 9. októbra 2020 prebiehal vo virtuálnom prostredí Európsky deň jazykov online. Zo širokej ponuky podujatí v deviatich rôznych jazykoch sme pre našich študentov vybrali niektoré zaujímavé aktivity. Pre žiakov bol určený dopoludňajší program - streamované prezentácie. Sledovali ich naživo na YouTube alebo Facebook stránke Učíme na diaľku. Väčšina workshopov bola vedená rodenými hovoriacimi, vďaka čomu získali žiaci priamy kontakt so živým jazykom.

Učiteľom cudzích jazykov bol určený popoludňajší program, rozdelený na streamované prezentácie a interaktívne workshopy. Učiteľom ponúkol príklady dobrej praxe a metodické podnety na realizáciu on-line vyučovania cudzích jazykov.

V stredu, počas prvého dňa vysielania, si žiaci IV.A pozreli v slovenskom jazyku stream Talianskeho kultúrneho inštitútu „Čo možno o Taliansku neviete“. Cieľom prezentácie bolo predstaviť Taliansko a jeho krásy. Na záver si nadobudnuté znalosti mohli žiaci overiť pomocou online kvízu.

Vo štvrtok v rámci prezentácie „Symboly Ruska a stereotypy o nich“ boli žiaci IV. A a I.B pozvaní na virtuálnu cestu rozmanitým svetom ruského jazyka a kultúry. Oboznámili sa s mnohými zaujímavosťami o Rusku, spoznali ruské tradície a zvyky.

V piatok čakal žiakov I.A a IV.A stream „Život na Slovensku“ v anglickom jazyku. Douglas Hyde, cudzinec žijúci na Slovensku, predstavil Slovensko a Slovákov svojimi očami. V ten istý deň žiaci III.A mali možnosť v ruskom jazyku sledovať stream „Nezvyčajné dobrodružstvá ruského jazyka“.

Európsky deň jazykov vznikol z iniciatívy Rady Európy v Štrasburgu v roku 2001 a od tohto roku prebieha každoročne v septembri množstvo jazykových podujatí. Cieľom podujatia Európsky deň jazykov online bolo upriamiť pozornosť na význam výučby a učenia sa jazykov, aby dochádzalo k prehlbovaniu akceptácie kultúrnej a jazykovej rozmanitosti. Európsky deň jazykov ponúka príležitosť vážiť si a podporovať všetky jazyky a kultúry.

Fotogaléria