Mladý Európan

Zastúpenie Európskej komisie a sieť regionálnych informačných centier Europe Direct v SR usporiadali tento rok už 16. ročník celoslovenskej vedomostnej súťaže Mladý Európan.

Poslaním súťaže je zvýšiť povedomie participatívneho občianstva Európskej únie medzi študentmi stredných škôl na Slovensku. Nosnou témou sú všeobecné znalosti o histórii, geografii, osobnostiach a najvýznamnejších pamätihodnostiach EÚ. Hlavnými oblasťami tento rok boli priority Európskej komisie pod vedením Ursuly von der Leyen, najmä Európska zelená dohoda, Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti, Spoločná poľnohospodárska politika, stratégia Z farmy na stôl, Stratégia v oblasti biodiverzity a opatrenia EÚ v reakcii na koronavírus. Taktiež Európsky parlament, Rada Európskej únie a krajiny predsedajúce Rade Európskej únie v roku 2021, konkrétne Portugalsko a Slovinsko. Medzi ďalšie hlavné priority patrí Partnerská dohoda, využívanie finančných prostriedkov z Európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF), prínos EŠIF pre Slovensko a tiež ochrana finančných záujmov EÚ.

Cieľom súťaže je zvýšiť úroveň všeobecnej informovanosti študentov stredných škôl v SR o EÚ poskytnutím možnosti získať informácie a odpovede na otázky o inštitúciách, legislatíve, politikách, programoch Európskej únie a jednotlivých členských štátoch. Záštitu nad súťažou v roku 2021 prevzal podpredseda Európskej komisie pán Maroš Šefčovič, partnerom súťaže je Úrad vlády SR.

V našom regióne súťaž usporiadal Europe Direct v Nitre, konala sa 27.4.2021 online formou. Za každú školu sa mohol zúčastniť jeden tím, ten náš tvorili študenti III.B Linda Keppertová, Veronika Vasilová a Viktor Škula. Umiestnili sa na 4.mieste. K umiestneniu gratulujeme a ďakujeme za reprezentáciu školy.

Mgr. Elena Ujčíková

Fotogaléria