Najusilovnejšia trieda z okresu v učení slovíčok

Gymnázium J. Kráľa je víťazom okresného kola jazykového šampionátu s WocaBee! Žiaci z triedy II.B získali prvenstvo v precvičovaní slovíčok v okrese Zlaté Moravce a postupujú do krajského kola.

V pondelok 9. novembra sa žiaci našej školy zapojili do celoslovenskej súťaže v učení cudzích jazykov s názvom Jesenný WocaBee šampionát. V druhom ročníku súťaže v precvičovaní slovíčok medzi sebou súperia žiaci od základných škôl až po gymnáziá, a to nielen na Slovensku, ale aj v susednej Českej republike.

Šampionát prebieha v aplikácii na učenie cudzích slovíčok WocaBee, ktorá funguje online, takže žiakom nebráni v súťažení ani dištančná forma výučby. Na Slovensku aj v Českej republike je do súťaže zapojených približne 45000 žiakov.

V našom okrese sa najusilovnejšími žiakmi v prvom kole súťaže stali žiaci triedy II.B (p. uč. Rakovská). Počas prvého týždňa šampionátu získali v aplikácii skvelý výsledok – ich priemerný denný počet bodov (tzv. WocaPoints) na žiaka bol v okresnom kole až 2373! Stali sa tak okresnými WocaBee šampiónmi a postupujú do krajského kola, ktoré prebieha od 17. do 20. novembra 2020.

Držme našim žiakom palce, aby boli úspešní aj naďalej a prebojovali sa svojou usilovnosťou až do Česko-slovenského finále Jesenného WocaBee šampionátu v decembri.

Žiaci Tomáš Zolder a Ivan Pinter sa umiestnili v súťaži jednotlivcov na 1. a 2. mieste v rámci Slovenka aj Česka.

Držíme palce v krajskom kole!