Šport na GJK v septembri 2020

Školský rok 2020/21 sme začali na našej škole športovými aktivitami.

4.9.2020 patril našim prvákom a druhákom, ktorí sa zúčastnili účelového cvičenia. Absolvovali krátku turistiku do parku v Topoľčiankach, kde pokračovali až k veľkému rybníku, cestou obdivovali krásu našej prírody, rôzne zákutia flóry a fauny. Po krátkej prestávke na obľúbenej zmrzline pokračovali späť do gymnázia. To, že prešli 15 km, ani nezbadali, len pocítili unavené nohy.

7.- 9.september 2020 patril tretiakom a KOŽAZu. (Kurz ochrany života a zdravia).

V pondelok boli žiaci rozdelení do 4 skupín, v ktorých sa vystriedali. Počas zdravotnej prípravy (RNDr. M. Gálikovej), prešli základným minikurzom prvej pomoci a na záver absolvovali test. Topografickou prípravou (PaedDr. V. Šedíková) sa obznámili s orientáciou v teréne podľa prírodných javov, podľa mapy, podľa azimutu, naučili sa zhotoviť profilu terénu, zhotoviť topografický náčrt, určovať vzdialenosť podľa mierky mapy. Strelecká príprava (Mgr. V. Mihalková) mala u žiakov najväčší ohlas, vyskúšali si streľbu na terč zo vzduchovky.

A svoju kondíciu si otestovali u Mgr. Ľ. Minárovej preskokmi cez švihadlo za 1 min., cvikmi sed-ľah s medicimbalom za 1min., počtom kľukov za 1 min., počtom drepov s medicimbalom za 1.min. a v hode kriketovou loptičkou na cieľ.

V utorok celý deň tretiaci pod vedením Mgr. V. Mihalkovej, Mgr. M. Mihaličkovej, Mgr. Ľ. Minárovej športovali medzi sebou a podávali rôzne výkony v atletických disciplínach: beh cez prekážky, beh na 60m, vrh guľou, skok do diaľky, hod granátom na vzdialenosť, hod vortexom na vzdialenosť, preťahovanie lanom. Výsledky jednotlivých disciplín si môžete pozrieť v galérii fotiek.

Streda – krásne slnečné počasie a 45 žiakov absolvuje turistiku na Benát. Šikovní tretiaci určujú smer a ostatným spolužiakom neostáva nič iné len ich nasledovať. O 10.20 hod sme na vrchole pri turistickej značke BENÁT 692 m.n.m. Spoločné fotenie, krátky oddych a malé občerstvenie nesmie chýbať. Tretiaci to zvládli, niektorí prekonávali prekážky prírodné, niektorí si posilnili svoje vôľové vlastnosti, niektorí svoju telesnú zdatnosť. Podstatné je, že sme sa všetci s úsmevom na tvári, s dobrým pocitom vrátili späť do školy aj s p.p. Gahérom, Michaličkovou a Minárovou.

Fotogaléria