Logo - Štátny pedagogický ústav Logo - Európsky deň jazykov Logo - Európsky deň jazykov Logo – Európska komisia

Úspech nášho projektu v súťaži Európsky deň jazykov na našej škole

Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku a Štátny pedagogický ústav vyhlásili pri príležitosti Európskeho dňa jazykovsúťaž Európsky deň jazykov 2020 v našej škole. Do súťaže sme prihlásili aj náš gymnaziálny projekt Brána jazykov otvorená. V tomto školskom roku sme ho organizovali dištančnou formou. Súťaž sa opätovne stretla s veľkým ohlasom medzi súťažnými tímami zo základných škôl a tiež medzi žiakmi našej školy, ktorí boli hodnotiteľmi prác školských tímov.

Jednotlivé školy na celom Slovensku prostredníctvom svojich projektov kreatívnym spôsobom vyzdvihli význam učenia sa jazykov a u žiakov podporili rozvoj jazykovej i kultúrnej rozmanitosti a interkultúrneho porozumenia.

Gymnaziálny projekt Brána jazykov otvorená získal krásne tretie miesto. Ocenením nášho projektu nie je iba poukážka na nákup cudzojazyčnej literatúry, ale ešte viac nás potešilo ohodnotenie nášho projektu hodnotiacou komisiou Európskej komisie na Slovensku: „Váš projekt vynikal vo všetkých hodnotených kritériách. Splnil všeobecné ciele Európskeho dňa jazykov, inovatívnym spôsobom využíval viacjazyčnosť a bol mimoriadne kreatívny, čo ocenili všetci členovia poroty. Chceme sa Vám poďakovať, že ste nás týmto spôsobom utvrdili v tom, že výučba cudzích jazykov má zmysel a dá sa robiť a inak, ako len memorovaním slovíčok.“

Diplom Gymnáziu Janka Kráľa v Zlatých Moravciach za 3. miesto v súťaži Európsky deň jazykov 2020 v našej škole (.pdf, 350 kB)