Úspechy gymnazistov v krajskom kole Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry

Napriek mimoriadnej situácii, v ktorej sa v súčasnosti nachádzame, sme sa zapojili do Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry.

12. 2. 2021 prebiehalo krajské kolo, v ktorom nás reprezentovali Adela Kramárová zo IV. A (kategória A) a Samuel Jehlár z II. A triedy (kategória B). Krajské kolo prebiehalo online formou. Súťaž sa skladala z troch kôl – z online testu, transformácie textu a ústnej časti.

Obidvom sa veľmi darilo a postúpili do ústnej časti medzi piatich najlepších stredoškolákov z Nitrianskeho kraja. Adela Kramárová v kategórii A zvíťazila, získala vynikajúce 1. miesto a postúpila do celoštátneho kola. Samuel Jehlár v kategórii B sa umiestnil na výbornom 3. mieste.

K dosiahnutým úspechom úprimne blahoželáme, ďakujeme za vzornú reprezentáciu našej školy a Adele prajeme veľa úspechov v celoštátnom kole.