Úspechy zlatomoravských gymnazistov – víťazi súťaží aj v čase pandémie

Dvere stredných škôl sú zatvorené od októbra 2020, no naši študenti si aj naďalej svoje schopnosti, vedomosti a talenty overujú v súťažiach a v predmetových olympiádach.

Žiaci II.B triedy z Gymnázia Janka Kráľa zvíťazili najprv v okresnom kole a neskôr v krajskom kole celoslovenskej súťaže v učení cudzích jazykov s názvom Jesenný WocaBee šampionát. Stali sa najusilovnejšími žiakmi z Nitrianskeho kraja a postúpili do celoslovenského kola, kde sa im tiež veľmi darilo. Veľmi nás teší , že náš žiak, Tomáš Zölder , sa stal absolútnym víťazom súťaže Jesenný WocaBee šampionát v kategórii jednotlivci. Zvíťazil spomedzi 45 000 súťažiacich zo Slovenska a Čiech a získal neuveriteľných 111 000 bodov, na výbornom druhom mieste sa umiestnil Ivan Pinter so 100 000 bodmi.

Svoje literárne a jazykové nadanie dokázal Šimon Kéry zo IV. B. v písaní anglických esejí. Esejou na tému „What is your understanding of freedom?“získal výborné 2. miesto. Súťaž bola organizovaná medzinárodnou internátnou školou LEAF Academy v Bratislave v spolupráci s jazykovou školou The Bridge, kníhkupectvom Martinus, Slovenskou komorou učiteľov angličtiny (SCELT) a novinami The Slovak Spectator.

Každoročne sa zapájame aj do Olympiády v anglickom jazyku. Tohtoročné krajské kolo sa konalo dištančnou formou. Šimon Strieška zo IV. B sa stal úspešným riešiteľom písomnej aj ústnej časti olympiády a umiestnil sa na krásnom 3. mieste.

Výrazné úspechy zaznamenali naši žiaci v Olympiáde zo slovenského jazyka. 12. 2. 2021 prebiehalo krajské kolo, v ktorom nás reprezentovali Adela Kramárová zo IV. A a Samuel Jehlár z II. A triedy. Obidvom sa darilo a postúpili do ústnej časti medzi piatich najlepších stredoškolákov z Nitrianskeho kraja. Adela Kramárová v kategórii A zvíťazila, získala vynikajúce 1. miesto a postúpila do celoštátneho kola. Samuel Jehlár v kategórii B sa umiestnil na výbornom 3. mieste.

V krajskom kole Biologickej olympiády (kategória A) v projektovej súťaži nás úspešne reprezentovala Veronika Horvátová z III. B. So svojím projektom „Výskyt deformít chodidiel u stredoškolákov“ získala vynikajúce 2. miesto a postúpila do celoštátneho kola.

Všetkým súťažiacim patrí veľká vďaka za vzornú reprezentáciu školy, nášho regiónu a postupujúcim dievčatám prajeme veľa úspechov v celoštátnom kole.

Veríme, že sa čoskoro epidémia skončí a budeme sa môcť venovať viacerým projektom a zaujímavým aktivitám. Napriek situácii, ktorá sa stala od októbra realitou, úspešne pokračujeme v realizácii projektu ERAMSUS+ KA229 – strategické partnerstvá. Keďže nám súčasná situácia nedovoľuje uskutočniť naše naplánované spoločné aktivity, spolupráca s partnerskou školou v rakúskom Tullne sa v rámci projektu preniesla do virtuálneho prostredia. Veľmi zaujímavú aktivitu sme uskutočnili 4.11.2020, keď sme zrealizovali online diskusiu pre našich žiakov maturitného ročníka s veľvyslancom Slovenskej republiky pri Dome sv. Jakuba v Londýne s Mgr. Ľubomírom Rehákom, PhD..

Naďalej pokračuje naša spolupráca s Nadáciou Ekopolis. Získali sme grant v sume 2 000 € s názvom „Zveľadenie zeleného areálu školy“, ktorý sa podieľa na obnove zelene v areáli školy výsadbou ovocných stromov, parkových kríkov a stromov.

V novembri nás potešil úspech nášho projektu Brána jazykov otvorená. V súťaži, ktorú vyhlásili Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku a Štátny pedagogický ústav pri príležitosti Európskeho dňa jazykov 2020 v našej škole, gymnaziálny projekt Brána jazykov otvorená získal krásne 3. miesto.

Mimoriadne úspechy študentov a aktivity školy sú dôkazom toho, že štúdium na GJK je najlepšou voľbou na ceste k vysokoškolskému štúdiu.

Mgr. Jana Magdolenová, RNDr. Renáta Kunová, PhD.

Fotogaléria