Logá sponzorov: Nadácia ekopolis, Veolia, Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

Vyhodnotenie projektu Biodiverzita do škôl 2018-2020

V školskom roku 2018/2019 začala naša spolupráca s Nadáciou Ekopolis, kedy Gymnázium Janka Kráľa v Zlatých Moravciach bolo vybraté s ďalšími 14 školami z celého Slovenska do projektu s názvom Biodiverzita do škôl.

Cieľom projektu bola úprava školského areálu a vytvorenie priestoru, ktorý by bol estetický, príťažlivý pre školu a využiteľný v rámci výchovnovzdelávacieho procesu. Údržba areálu mala byť dlhodobo udržateľná, zvládnuteľná žiakmi s pomocou pedagógov. Školský rok 2018/19 bol zameraný na vzdelávanie, v rámci ktorého prebiehala príprava a podrobné spracovanie návrhov od samotných žiakov pod vedením skúsených lektorov z Nadácie Ekopolis. V školskom roku 2019/20 sme spoločne s odborníkmi svoje plány zrealizovali. Na jar nám situáciu zmenila pandémie COVID – 19. Vtedy sa na realizácii zmeny nášho areálu podieľali pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci. V malých skupinkách im chodili pomáhať žiaci pani učiteľky Ľ. Minárovej.

Každá škola získala na realizáciu svojich návrhov grant vo výške 2000 eur. V projekte sme realizovali rôzne prvky: výsadbu drevín, ovocných stromov a kríkov, vyvýšené záhony, výsadbu liečivých byliniek, kvetinových záhonov pre opeľovače, zónu s prirodzeným lúčnym porastom, živé ploty a vertikálnu zeleň, zbernú nádobu na zadržiavanie dažďovej vody, kompostéry, odpadkový kôš, nákup náradia. Revitalizovaný priestor nášho areálu dopĺňa paletové sedenie. Využívame ho nielen na chvíle oddychu, ale aj na výučbu. Na jeseň tu prebiehali hodiny anglickej konverzácie aj iných predmetov. Biodiverzitu gymnaziálneho areálu dopĺňa hmyzí hotel. Projekt bol realizovaný v spolupráci so spoločnosťou Veolia, Stredoslovenskou vodárenskou prevádzkovou spoločnosťou, a. s. a Podtatranskou vodárenskou prevádzkovou spoločnosť, a. s..

Napísali o nás: https://www.ekopolis.sk/2020-2/pribehy-z-projektu-biodiverzita-skol

Fotogaléria

Video ukážka

Pozitívnu zmenu nášho areálu využívajú najmä naši žiaci a ostatným ponúkame krátku ukážku vo forme videa: