Workshop – arteterapia

Dňa 11.11.2020 sa Miriam Vasilová a Diana Valkovičová, mali možnosť zoznámiť s arterapiou a na vlastnej koži si vyskúšať jej účinky.

Čo je to arteterapia?

Arteterapia je terapeutické využitie umeleckej tvorby. Vďaka tvorbe umenia a premýšľaniu o umeleckých produktoch a postupoch môžu ľudia zvýšiť povedomie o sebe a o iných. Arteterapia podporuje použitie oboch strán mozgu, pomáha ľuďom riešiť konflikty a problémy, rozvíjať medziľudské schopnosti, riadiť správanie, znižovať stres, zvyšovať sebaúctu a sebauvedomenie a vždy ju vykonáva školený arteterapeut.

Niekedy si v škole alebo v práci musíme nasadiť pomyselný štít, aby sme zvládli náročné situácie.

Ako vyzerá môj štít? Čo mi pomáha zostať chráneným a odvrátiť negativitu?

Odpovede aj na tieto otázky sme sa pokúšali nájsť počas workshopu. Keďže súčasná situácia inak nedovoľovala, workshop na tému Superhrdinovia sa uskutočnil cez online platformu –ZOOM.

O 16.00 sme sa spolu s ďalšími našimi rovesníkmi „stretli“ vo videohovore s umelkyňou Karin Andrášikovou a po vzájomnom zoznámení sme každý dostali úlohu – nakresliť, ako si my predstavujeme skutočného hrdinu. Na tom, či máme umelecký talent však vôbec nezáležalo. Práve naopak, podstatou arteterapie je vyjadrenie svojich pocitov a komunikácia o danej problematike. Presne to bola náplň druhej polovice stretnutia. Po zaslaní našich náčrtov, kresieb a koláží sme si ich spoločne prezerali a diskutovali. Zistili sme, že aj keď sa naše vizuálne predstavy hrdinu niekedy nezhodujú, všetci sme súhlasili s tým, že ochota pomáhať druhým, rozlíšiť, čo je dobré a čo zlé a nesúdiť druhých sú tie základné kvality každého z nich. Ďalej sme rozprávali o tom, kto je v našom živote ten najväčší vzor a či sme sa my sami niekedy zachovali tak, aby sme boli hrdinami pre niekoho iného.

Miriam Vasilová – III.A

Fotogaléria