Začal sa školský rok 2020/2021

2. septembra sa opäť otvorili brány našej školy, aby sme s veľkým očakávaním a neskrývanou radosťou mohli privítať všetkých žiakov - nových i tých, ktorí prechádzali chodbami tejto historickej budovy už niekoľkokrát. Otvorenie tohto školského roka malo však inú podobu ako tie predchádzajúce.

Tak ako všetky iné školy, aj my sme museli prijať opatrenia stanovené Ministerstvom školstva Slovenskej republiky a urobiť všetko preto, aby sme dosiahli čo najväčšiu bezpečnosť a ochranu zdravia pre našich pedagógov a študentov. Z tohto dôvodu sme sa nestretli všetci v aule, ako sme na to boli zvyknutí za uplynulé roky, ale slávnostné otvorenie sa uskutočnilo prostredníctvom školského rozhlasu. Hneď v úvode odznela báseň od M. Haľamovej v podaní S. Stoppera (4. A) a po nej sa žiakom prihovorila V. Dubcová (4. A), predsedníčka Žiackej školskej rady. Hlavné slovo patrilo pani riaditeľke RNDr. R. Kunovej, PhD., ktorá na začiatku svojho prejavu srdečne privítala všetkých prítomných pedagógov a žiakov. Osobitne sa prihovorila študentom prvých ročníkov, ktorí sa rozhodli začať svoje štúdium práve na našej škole. Vo svojom prejave nezabudla pripomenúť ani význam osláv Dňa Ústavy Slovenskej republiky a následne, v súvislosti s aktuálnou epidemiologickou situáciou, informovala o hygienických zásadách a vyzvala k ich zodpovednému dodržiavaniu. Iba tak sa budeme v našej škole cítiť bezpečne a budeme si môcť konečne po dlhom čase užívať spoločné chvíle strávené na vyučovacích hodinách, ale aj mimo nich.

Školský rok 2020/2021 sa teda začal a chceme veriť, že aj napriek strašiaku menom COVID-19 ho úspešne a hlavne v zdraví zvládneme!

Mgr. T. Poliaková