Škola bez nenávisti

Metodické odporúčania

Školský tím:

Koordinátor projektu: Mgr. Andrea Holecová
Členovia - učitelia:
PaedDr. Viera Šedíková
Mgr. Ľudmila Minárová
Členovia - žiaci:
Diana Valkovičová
Veronika Horvátová
Veronika Vasilová
Natália Solčianska
Miriam Vasilová

Akčný plán

Aktivity

Mne sa to nemôže stať Jozef Čulák a žiaci rozdelení do skupín počas komunikačného workshopu V rámci projektu Škola bez nenávisti dňa 21.10.2019 mali žiaci štvrtého ročníka možnosť zúčastniť sa na náučnej besede s názvom „Mne sa to nemôže stať“. Ide o preventívny program, ktorý sa každoročne pripravuje v našej škole a aj tento krát bol hlavným prednášajúcim člen mestskej polície, pán Jozef Čulák ...viac
 
Maratón v aerobiku - prezentácia (.pdf, 1,15 MB) Logá: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Iuventa, Škola bez nenávisti Gymnázium Janka Kráľa, Zlaté Moravce, telocvičňa
18.10.2019
Maratón v aerobiku - prezentácia (.pptx, 8,35 MB)