Žiacka školská rada

Meno a priezvisko Trieda
Predseda Šimon Gajdoš III.B
Podpredseda Kamila Grešková II.A
Členovia Andrej Gregora IV.A
Vanesa Eliášová IV.B
Milota Švecová III.A
Martina Gutmanová III.B
Viktória Hochreiterová II.B
Viktória Dubcová I.A
Daniela Kmeťová I.B
Laura Kozolková VI.D