Žiacka školská rada

Meno a priezvisko Trieda
Predseda Viktória Dubcová II.A
Podpredseda Laura Kozolková VII.D
Členovia Radoslav Šindler I.A
Valentína Bugárová I.B
Barbora Muchová II.A
Daniela Kmeťová II.B
Kamila Grešková III.A
Viktória Hochreiterová III.B
Milota Švecová IV.A
Šimon Gajdoš IV.B
Martina Gutmanová IV.B