Maturitná skúška 2021

Logo školy ROZHODNUTIE o termínoch a organizácii internej časti maturitnej skúšky v školskom roku 2020/2021 (.pdf, 195 kB) Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 a 161k zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov určuje termíny a organizáciu internej časti maturitnej skúšky nasledovne: ...viac (.pdf, 195 kB)
 
Logo školy Maturitná skúška - rozhodnutie o skupine príbuzných predmetov (.pdf, 285 kB) Riaditeľka školy po vzájomnej dohode s internými členmi maturitných komisií určila skupinu príbuzných predmetov, ktorých známky sa započítavajú do hodnotenia maturitného predmetu ...viac (.pdf, 285 kB)