Žiacka školská rada

Meno a priezvisko Trieda
Predseda Viktória Dubcová III.A
Podpredseda Valentína Bugárová II.B
Členovia Diana Valkovičová I.A
Ivan Pinter I.B
Peter Orbán II.A
Simon Stopper III.A
Daniela Kmeťová III.B
Kamila Grešková IV.A
Viktória Hochreiterová IV.B
Laura Kozolková VIII.D