Vitajte

Mgr. Jana Kotorová, MSc. – pohľad na displej počas videokonferencie Beseda v rámci Erasmus+ s Mgr. Janou Kotorovou, MSc. Dňa 27.4.2021 bolo naše vyučovanie ozvláštnené prednáškou a besedou v rámci medzinárodného projektu Erasmus+, do ktorého je naša škola zapojená. Išlo o prednášku na tému Práca v Európskej únii a práca v zahraničí. Triedy tretieho a štvrtého ročníka dostali možnosť porozprávať sa s Mgr. Janou Kotorovou, MSc. ...viac
 
Mgr. Mihalková a žiaci IV.A v učebni ERASMUS+ formou virtuálnych vzdelávacích aktivít V apríli 2021 sme sa v rámci aktivity C3 nášho projektu Erasums+ tešili na 5-dňové stretnutie našim rakúskym projektovým partnerom v Bruseli. Náš prvý projekt, ktorý sme realizovali pod hlavičkou Erasmus+, skomplikovala pandemická situácia ...viac
 
Logo školy Vážení uchádzači o štúdium na Gymnáziu Janka Kráľa, (.pdf, 224 kB) na základe odporúčania MŠVVaŠ riaditeľka školy stanovila podmienky prijímacích pohovorov na 3. a 10. mája 2021 ...viac (.pdf, 224 kB)
 
Diplom Adele Kramárovej za 3. miesto v celoštátnom kole Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry v kategórii A Celoslovenské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry Po úspechu v krajskom kole Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry v kategórii A postúpila naša maturantka Adela Kramárová zo IV. A do celoslovenského kola. To prebiehalo online formou 19. 4. 2021 ...viac
 
Logo školy Návrat do školy! (.pdf, 522 kB) Kolegyne a kolegovia, žiačky a žiaci, vzhľadom na priaznivú epidemiologickú situáciu v našom okrese sa podľa rozhodnutia ministra školstva číslo: 2021/12811:1-A1810, obnovuje vyučovanie na našej škole ...viac (.pdf, 522 kB)
 
Logo školy 2 % z dane pre rozvoj nášho gymnázia (.pdf, 257 kB) Milí rodičia a priatelia nášho gymnázia, aj v kalendárnom roku 2020 občianske združenie Rodičovské združenie pri Gymnáziu Janka Kráľa so sídlom SNP 3, 953 42 Zlaté Moravce prijímalo finančné prostriedky prostredníctvom poukázaných 2 % z dane, ktoré v spolupráci so školou použijeme na zakúpenie učebných pomôcok a školskej techniky pre našu školu ...viac (.pdf, 257 kB)

Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby (.pdf, 163 kB)
 
Logo školy Maturitná skúška - rozhodnutie o skupine príbuzných predmetov (.pdf, 285 kB) Riaditeľka školy po vzájomnej dohode s internými členmi maturitných komisií určila skupinu príbuzných predmetov, ktorých známky sa započítavajú do hodnotenia maturitného predmetu ...viac (.pdf, 285 kB)
 
Diplom Adele Kramárovej za 1. miesto v krajskom kole Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry v kategórii A Úspechy zlatomoravských gymnazistov – víťazi súťaží aj v čase pandémie Dvere stredných škôl sú zatvorené od októbra 2020, no naši študenti si aj naďalej svoje schopnosti, vedomosti a talenty overujú v súťažiach a v predmetových olympiádach ...viac
 
Logo školy ROZHODNUTIE o termínoch a organizácii internej časti maturitnej skúšky v školskom roku 2020/2021 (.pdf, 195 kB) Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 a 161k zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov určuje termíny a organizáciu internej časti maturitnej skúšky nasledovne: ...viac (.pdf, 195 kB)
 
Informácie o možnosti štúdia v školskom roku 2021/2022 a Gymnázium Janka Kráľa - prezentácia Gymnázium Janka Kráľa - pohľad na budovu školy

Informácie o možnosti štúdia v školskom roku 2021/2022 (.pdf, 357 kB)
Gymnázium Janka Kráľa - prezentácia
(.pptx, 14,8 MB), (.pdf, 5,83 MB)