Vitajte

Druhé kolo prijímacích skúšok
Logo školy

Riaditeľka Gymnázia Janka Kráľa v Zlatých Moravciach v zmysle § 66, odst. 7 zákona č. 245/2008 Z.z. (Školský zákon) rozhodla, že sa v škole budú konať prijímacie skúšky v II. termíne, 18. júna 2019 (utorok) o 8.00 hod. v budove školy.

Kritériá pre prijatie sú rovnaké, ako boli pre prijímacie skúšky v prvom kole: KRITÉRIÁ na prijímacie skúšky do štvorročného vzdelávacieho programu pre školský rok 2019/2020 (.pdf, 413 kB)

Prihlášky na štúdium treba poslať na adresu školy najneskôr do 17. júna 2019. Do prvého ročníka bude na základe obidvoch prijímacích skúšok prijatých 58 žiakov.

 
Pomáhame pomáhať Spoločná fotografia žiakov II.A a I.B počas zbierky Biela pastelka V spoločnosti je veľa sociálnych skupín, ktoré sú odkázané na pomoc iných. Jednou z foriem pomoci sú finančné zbierky. Študenti nášho gymnázia sa v tomto školskom roku zapojili do organizovania troch zbierok ...viac
 
Celoštátne kolo dejepisnej olympiády Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže, Slovenská komisia Dejepisnej olympiády udeľujú Diplom úspešného riešiteľa v celoštátnom kole 11. ročníka Dejepisnej olympiády v školskom roku 2018/2019, ktorý získava Dominik Magdolen, kategória B „Dejiny sú svedkami času, svetlom pravdy, živou pamäťou, učiteľkou života a poslom minulosti“, povedal raz najväčší rímsky rečník Marcus Tullius Cicero. Pravdivosť tohto výroku sa snažil dokázať náš žiak Dominik Magdolen z I. A triedy, ktorý sa v dňoch 2.- 4. mája 2019 zúčastnil Celoštátneho kola dejepisnej olympiády v Trenčianskych Tepliciach ...viac
 
Výsledky prijímacích skúšok do štvorročného študijného odboru v školskom roku 2019/2020 Logo školy
 
Branný súboj Spoločná fotografia žiakov Tonka III.A, Rajtár III.A, Halabuk II.B, Beňo II.B s medailami a diplomami za 2. miesto v branom súboji študentov Dňa 7. 5. 2019 sa žiaci našej školy, A. Rajtar III. A, M. Tonka III. A, L. Halabuk II. B, S. Beňo II. B , J. Šabo II. A, zúčastnili branného súboja študentov, ktorý organizovali Ozbrojené sily SR v Nitre. Do súťaže sa zapojilo 10 škôl z Nitrianskeho kraja ...viac
 
Súťaž družstiev prvej pomoci mladých Spoločná fotografia nastúpených žiakov GJK, ktorí sa zúčastnili Súťaže družstiev prvej pomoci mladých Dňa 30. apríla 2019 sa žiaci našej školy zúčastnili Súťaže družstiev prvej pomoci mladých, ktorá sa konala v areáli Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre. Členovia zdravotníckeho krúžku sa rozdelili do dvoch tímov podľa tried ...viac
 
Postup chlapcov GJK na celoslovenské kolo v orientačnom behu Ocenení jednotlivci s pohármi a diplomami – na 1. mieste M. Brenkus z II.A a na 2. mieste A. Belmenen z I.B Mestský park v Nitre a chladné veterné počasie privítalo žiakov a žiačky stredných škôl, ktorí sa zúčastnili krajského kola v orientačnom behu v Nitre. Súperov bolo neúrekom a konkurencia z iných škôl vysoká ...viac
 
Brusel – Londýn (.pdf, 585 kB) Náhľad plagátu Brusel - Londýn Termín: 9. – 14. október 2019 (6 dní)
 
80. výročie speváckeho zboru Schola cantorum Schola cantorum pri vystúpení

Vedenie školy v spolupráci s p. Borisom Krausom pripravuje Oživotvorenie speváckeho zboru Schola cantorum.

V prílohe Vám ponúkame možnosť zúčastniť sa tohto zaujímavého podujatia.

Pozvánka pre bývalých zboristov + prihláška (.docx, 23 kB)

Termíny skúšok (.pdf, 101 kB)