Vitajte

Logo školy Maturitná skúška - rozhodnutie o skupine príbuzných predmetov (.pdf, 285 kB) Riaditeľka školy po vzájomnej dohode s internými členmi maturitných komisií určila skupinu príbuzných predmetov, ktorých známky sa započítavajú do hodnotenia maturitného predmetu ...viac (.pdf, 285 kB)
 
Diplom Adele Kramárovej za 1. miesto v krajskom kole Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry v kategórii A Úspechy zlatomoravských gymnazistov – víťazi súťaží aj v čase pandémie Dvere stredných škôl sú zatvorené od októbra 2020, no naši študenti si aj naďalej svoje schopnosti, vedomosti a talenty overujú v súťažiach a v predmetových olympiádach ...viac
 
Logo školy ROZHODNUTIE o termínoch a organizácii internej časti maturitnej skúšky v školskom roku 2020/2021 (.pdf, 195 kB) Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 a 161k zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov určuje termíny a organizáciu internej časti maturitnej skúšky nasledovne: ...viac (.pdf, 195 kB)
 
Informácie o možnosti štúdia v školskom roku 2021/2022 a Gymnázium Janka Kráľa - prezentácia Gymnázium Janka Kráľa - pohľad na budovu školy

Informácie o možnosti štúdia v školskom roku 2021/2022 (.pdf, 357 kB)
Gymnázium Janka Kráľa - prezentácia
(.pptx, 14,8 MB), (.pdf, 5,83 MB)

 
Logo aplikácie WocaBee Jesenný WocaBee šampionát Rozhovor s Tomášom Zölderom, žiakom II.B triedy, ktorý sa stal absolútnym víťazom súťaže Jesenný WocaBee šampionát v kategórii jednotlivci:
https://www.facebook.com/WocaBeeApp/videos/2938725829680393
 
Úspechy gymnazistov v krajskom kole Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry Napriek mimoriadnej situácii, v ktorej sa v súčasnosti nachádzame, sme sa zapojili do Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. 12. 2. 2021 prebiehalo krajské kolo, v ktorom nás reprezentovali Adela Kramárová zo IV. A (kategória A) a Samuel Jehlár z II. A triedy (kategória B) ...viac
Anglický jazyk - úspechy Napriek nepriaznivej pandemickej situácií sa aj v tomto školskom roku naši žiaci zapojili do olympiády v anglickom jazyku. Albert Jurík (II.A) a Šimon Strieška (IV.B) sa úspešne prebojovali do krajského kola, ktoré sa konalo dištančnou formou 10. februára ...viac
Polročný šachový turnaj Dňa 30.1.2021 sa na našej škole uskutočnil turnaj o najlepšieho šachistu školy. Kvôli súčasnej situácii sme nemohli zasadnúť za šachovnice v našej krásnej aule a zmerať si sily tvárou v tvár. Táto situácia však neodradila pána učiteľa Debnára a uskutočnil tradičný šachový turnaj cez online platformu Lichess.org ...viac
Logo školy Návrat do škôl 2021 aktualizovaný k 8. 2. 2021 (.pdf, 682 kB) Informácie na stránke Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky: https://www.minedu.sk/navrat-do-skol-2021-aktualizovany-k-8-2-2021/
 
Logo školy Návrat do škôl 2021 (manuál aktualizovaný k 1. 2. 2021) (.pdf, 677 kB) Manuál „Návrat do škôl 2021“ je primárne určený zriaďovateľom základných škôl, stredných škôl, základných umeleckých škôl, jazykových škôl, školských zariadení a materských škôl a pre ich riaditeľov ...viac (.pdf, 677 kB)
 
Študenti Gymnázia Janka Kráľa budú reprezentovať okres Zlaté Moravce v olympiádach v anglickom a nemeckom jazyku Logo IUVENTA Olympiáda v anglickom a nemeckom jazyku je jednou z foriem dobrovoľnej záujmovej činnosti žiakov základných a stredných škôl. Jej cieľom je prehlbovať, rozširovať a upevňovať komunikačné zručnosti žiakov základných a stredných škôl v cudzom jazyku ...viac
 
Logo školy ROZHODNUTIE (.pdf, 456 kB) Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 a § 161k zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) rozhoduje takto: ...viac (.pdf, 456 kB)
 
Logo školy ROZHODNUTIE (.pdf, 444 kB) Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov rozhoduje takto: ...viac (.pdf, 444 kB)
 
Logo školy Oznam (.pdf, 378 kB) Vážení rodičia, milé žiačky a žiaci, vzhľadom na epidemiologickú situáciu navštevujte školu len v nevyhnutných prípadoch.
Úradné hodiny v dňoch 7. – 24. januára 2021 ...viac (.pdf, 378 kB)
 
Ocenenie Top učiteľka cudzích jazykov Koláž fotiek z rôznych akcií, na ktorých je Mgr. Alena Rakovská V októbri 2020 vyhlásil Štátny pedagogický ústav anketu Top učiteľ/učiteľka cudzích jazykov. Učiteľov mohli nominovať ich žiaci, rodičia, kolegovia alebo riaditelia škôl. Do kategórie stredné školy sme nominovali učiteľku nášho gymnázia Mgr. Alenu Rakovskú ...viac
 
Logo školy Dôležitý oznam! Vzhľadom k tomu, že Telekom k 31.12.2020 ukončuje niektoré služby elektronickej pošty (e-mail školy: gymzmjk@stonline.sk bude od 1.1.2021 nefunkčný) naša škola bude používať novú e-mailovú adresu: gjkzm@gjkzm.sk
 
Logo školy Rozhodnutie (.pdf, 123 kB) Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 písm. c) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov rozhoduje takto: ...viac (.pdf, 123 kB)
 
ROZHODNUTIE s účinnosťou od 16. novembra 2020 (.pdf, 434 kB) Logo školy Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov rozhoduje takto: ...viac (.pdf, 434 kB)
 
Preukaz žiaka ISIC (.pdf, 133 kB) Obrázok s textom: PREDĹŽ SI PLATNOSŤ PREUKAZU ISIC/EURO<26 v dvoch krokoch
Vážení rodičia!
Život žiaka sa stáva každým rokom nákladnejším. Na škole si to veľmi dobre uvedomujeme. Pre našich žiakov preto vydávame medzinárodný preukaz ISIC/EURO<26, ktorý je identifikačným preukazom žiaka našej školy. Preukaz Vám zároveň môže ušetriť desiatky až stovky eur. V prílohe (.pdf, 133 kB) je postup k jeho obnove.
 
Pokyny na hodnotenie a klasifikáciu žiakov strednej školy v čase mimoriadnej situácie, spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2020/2021 (.pdf, 496 kB) Logo školy Minister školstva, vedy, výskumu a športu 11. októbra 2020 pod číslom: 2020/17294:1-A1810 vydal ROZHODNUTIE podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) s účinnosťou od 12. októbra 2020 do odvolania rozhoduje takto: ...viac (.pdf, 496 kB)
 
Usmernenie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR k opatreniam vyplývajúcim z celoplošného testovania „Spoločná zodpovednosť“ (.pdf, 162 kB) Logo školy Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v nadväznosti na vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 15 a č. 16 zo dňa 29. a 30. októbra 2020 a uznesenie vlády SR č. 693/2020 vydáva toto usmernenie v súvislosti s celoplošným testovaním „Spoločná zodpovednosť“ ...viac (.pdf, 162 kB)
 
ROZHODNUTIE - Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (.pdf, 473 kB) Logo školy Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) rozhoduje takto: ...viac (.pdf, 473 kB)
 
Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania v stredných školách, pracoviskách praktického vyučovania, jazykových školách a školských internátoch pre školský rok 2020/2021 od 23.10.2020 (.pdf, 701 kB) Logo školy Cieľom dokumentu je stanoviť základné prevádzkové podmienky stredných škôl (gymnázií, stredných odborných škôl, stredných športových škôl, škôl umeleckého priemyslu, konzervatórií), pracovísk praktického vyučovania, jazykových škôl a školských internátov po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19 a potreby dodržiavania protiepidemických opatrení a odporúčaní ...viac (.pdf, 701 kB)
 
Usmernenie k dištančnej forme vzdelávania počas prerušenia vyučovania z dôvodu Covid-19 od 12.10.2020. (.pdf, 293 kB) Logo školy Cieľom školy je počas celého školského roka zabezpečiť kvalitné vzdelávanie žiakov. Momentálna situácia nám neumožňuje vyučovať prezenčne, škola sa snaží zabezpečiť kontinuitu vzdelávania ...viac (.pdf, 293 kB)
 
Oznam (.pdf, 462 kB) Logo školy Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) s účinnosťou od 12. októbra 2020 do odvolania rozhoduje takto: ...viac (.pdf, 462 kB)
 
Pokyny upravujúce podmienky pre výchovu a vzdelávanie a vnútorný režim na Gymnáziu, Janka Kráľa, Ul. SNP 3, Zlaté Moravce v školskom roku 2020/2021 platné od 1.10.2020 (.pdf, 217 kB) Logo školy V zmysle pokynov MŠVVaŠ SR (Manuál opatrení...) zo dňa 16. 09. 2020 riaditeľka školy upravuje podmienky pre výchovu a vzdelávanie a vnútorný režim takto: ...viac (.pdf, 217 kB)
 
Oznam! Logo školy

Manuál pre stredné školy upravuje organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania v stredných školách pre školský rok 2020/2021.

Cieľom dokumentu je stanoviť základné prevádzkové podmienky stredných škôl po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19 a pre potreby dodržiavania protiepidemických opatrení a odporúčaní. Upravuje iba tie základné prevádzkové podmienky, ktoré sa líšia (či sú upravené nad rámec) od štandardných podmienok vyplývajúcich zo školských, hygienických, pracovnoprávnych a ďalších predpisov.