Vitajte

Fyzická podpora mladej generácie na Gymnáziu Janka Kráľa v Zlatých Moravciach III.A rozcvičuje celé telo v hlbokom predklone Európsky týždeň športu sa koná každoročne, je organizovaný Národným športovým centrom, ktorého cieľom je nabádať ľudí k zdravšiemu a aktívnejšiemu životnému štýlu. Tento rok vzhľadom na celosvetovú pandémiu, kladie ešte vyšší dôraz na dôležitosť pohybu, na fyzické aj duševné zdravie ...viac
 
Šport na GJK v septembri 2020 Spoločná fotografia pedagógov a žiakov na vrchole Benátu Školský rok 2020/21 sme začali na našej škole športovými aktivitami. 4.9.2020 patril našim prvákom a druhákom, ktorí sa zúčastnili účelového cvičenia. Absolvovali krátku turistiku do parku v Topoľčiankach, kde pokračovali až k veľkému rybníku, cestou obdivovali krásu našej prírody, rôzne zákutia flóry a fauny ...viac
 
Aerobikové a jogové cvičenia – pozvánka Aerobikové a jogové cvičenia – pozvánka
 
Začal sa školský rok 2020/2021 2. septembra sa opäť otvorili brány našej školy, aby sme s veľkým očakávaním a neskrývanou radosťou mohli privítať všetkých žiakov - nových i tých, ktorí prechádzali chodbami tejto historickej budovy už niekoľkokrát. Otvorenie tohto školského roka malo však inú podobu ako tie predchádzajúce ...viac
Preukaz žiaka ISIC (.pdf, 198 kB) Fotografia preukazu žiaka ISIC – odkaz na pdf súbor s informáciami Vážení rodičia!
Život žiaka sa stáva každým rokom nákladnejším. Na škole si to veľmi dobre uvedomujeme. Pre našich žiakov preto vydávame medzinárodný preukaz ISIC/EURO<26, ktorý je identifikačným preukazom žiaka našej školy. Preukaz Vám zároveň môže ušetriť desiatky až stovky eur. V prílohe (.pdf, 198 kB) je postup k obnove poukazu.
 
Slávnostné otvorenie školského roka 2020/2021 Logo školy

Kedy? 2. septembra 2020

Kde? Gymnázium Janka Kráľa v Zlatých Moravciach

Program:

7,50 – 8,50 Stretnutie s triednymi učiteľmi v triedach – úvodné organizačné pokyny, dodržiavanie protiepidemiologických zásad (povinnosť mať dve rúška a papierové jednorazové vreckovky) pre nový školský rok 2020/2021
9,00 – 9,30 Slávnostné otvorenie školského roka 2020/2021 - príhovor riaditeľky gymnázia

Riadne vyučovanie podľa rozvrhu začína 3. septembra 2020 o 7,50 hod.

Renáta Kunová, riaditeľka školy

Oznam! Logo školy

Manuál pre stredné školy upravuje organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania v stredných školách pre školský rok 2020/2021.

Cieľom dokumentu je stanoviť základné prevádzkové podmienky stredných škôl po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19 a pre potreby dodržiavania protiepidemických opatrení a odporúčaní. Upravuje iba tie základné prevádzkové podmienky, ktoré sa líšia (či sú upravené nad rámec) od štandardných podmienok vyplývajúcich zo školských, hygienických, pracovnoprávnych a ďalších predpisov.