Vitajte

Oznam! Logo školy

Milé kolegyne, kolegovia, vážení rodičia, milé žiačky a žiaci!
Riaditeľka Gymnázia Janka Kráľa oznamuje, že škola bude
zatvorená až do odvolania
nariadením vlády SR a ministra školstva.
Vzdelávanie žiakov bude pokračovať elektronicky prostredníctvom AsC agendy a iných vzdelávacích portálov.

Úrad verejného zdravotníctva SR rozhodol o prerušení vyučovania na základných a stredných školách až do odvolania.
Písomné maturity sa v tomto školskom roku neuskutočnia!
Ústne maturity by sa mali konať najskôr do dvoch týždňov od obnovenia vyučovania, najneskôr do 30. júna.

Prihlášky na stredné školy je možné podať do 15. mája a k prihláške sa nebude vyžadovať potvrdenie od lekára. Prijímacie pohovory na stredné školy sa uskutočnia najneskôr do 30. júna.

O ďalších zmenách Vás budeme včas informovať.

 
Oznam! Logo školy

Riaditeľka školy oznamuje všetkým žiakom i zamestnancom školy, že dňa 13.3.2020 (piatok) podľa § 150 ods. 5 zákona NR SR č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje RIADITEĽSKÉ VOĽNO.

 
Oznam! Logo školy

Z dôvodu mimoriadnej situácie pre nákazu koronavírusom COVID-19 vyhlásenej krízovým štábom vlády SR na celom území Slovenska sa ruší vyučovanie od 16.3. do 27.3.2020.

 
Oznam - rodičovské združenie zrušené Logo školy

Z dôvodu mimoriadnej situácie pre nákazu koronavírusom COVID-19 vyhlásenej krízovým štábom vlády SR na celom území Slovenska rušíme rodičovské združenie všetkých tried Gymnázia Janka Kráľa.

Nový termín Vám včas oznámime.

RNDr. Renáta Kunová, PhD., riaditeľka školy

 
Usmernenie pre školy a školské zariadenia č. 3 (.pdf, 774 kB) Logo školy V súvislosti so šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 zasadal dňa 9.3.2020 Ústredný krízový štáb, ktorý prijal ďalšie opatrenia a zákazy.

Na základe uvedených prijatých opatrení Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vydáva Usmernenie č. 3 k šíreniu koronavírusu pre školy, školské zariadenia, zamestnancov rezortu školstva a športové zväzy.
 
Oznam - rozhodnutia hlavného hygienika Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 Logo školy Izolácia v domácom prostredí (.pdf, 2,74 MB)

Zákaz hromadných podujatí (.pdf, 1,65 MB)

Usmernenie o karanténe (.pdf, 227 kB)
 
Usmernenie pre školy a školské zariadenia č. 2 (.pdf, 608 kB) Logo školy V súvislosti so šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 zasadal dňa 6.3.2020 Ústredný krízový štáb, ktorý prijal viaceré nové opatrenia a zákazy.

Na základe uvedených prijatých opatrení Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vydáva 2. usmernenie k šíreniu koronavírusu pre školy, školské zariadenia, zamestnancov rezortu školstva a športové zväzy.
 
Usmernenie pre školy a školské zariadenia (.pdf, 482 kB) Logo školy V súvislosti so šírením koronavírusu COVID-19 vydáva Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky usmernenie pre školy a školské zariadenia.