Vitajte

Jablčníkový deň - 22.10.2018 Jablčníkový deň - 22.10.2018 - pozvánka
 
Krajské kolo v cezpoľnom behu – bronzová medaila Spoločná fotka troch žiakov, ktorí sa zúčastnili krajského kola v cezpoľnom behu Traja naši šikovní športovci, Simon Kruľák (II.B), Aaron Belmenen (I.B) a Timotej Mesko (I.A), obsadili krásne 3. miesto na Majstrovstvách kraja v cezpoľnom behu v Nových Zámkoch ...viac
 
Metodický miniseminár pre učiteľov angličtiny Dňa 15.10.2018 sa na pôde Gymnázia Janka Kráľa konal metodický miniseminár pre učiteľov angličtiny zo základných a stredných škôl ...viac
Exkurzia do Banskej Štiavnice Spoločná fotografia žiakov 1. ročníka pred Strednou lesníckou školou v Banskej Štiavnici Dňa 8.10.2018 sme sa my, prváci, rozhodli navštíviť jedno z najkrajších slovenských miest, Banskú Štiavnicu. O ôsmej hodine ráno sme vyrazili spred školy autobusom a o hodinu sme už aj vystupovali priamo pred Strednou lesníckou školou ...viac
 
BE ACTIVE 2018 - FLORBALOVÝ MEDZITRIEDNY TURNAJ Spoločná fotka víťazného florbalového družstva chlapcov II.B triedy V piatok, dňa 5. októbra 2018, sa v rámci Európskeho týždňa športu Be active konal na našej škole FLORBALOVÝ MEDZITRIEDNY TURNAJ. Súťažilo 8 chlapčenských družstiev a 6 dievčenských družstiev rozdelených do dvoch skupín ...viac
 
Agrofilm Nitra Mgr. Minárová a trieda II.B pred UKF Nitra Exkurzia sa začala 4.10.2018 stretnutím našej II.B triedy s triednou učiteľkou Mgr. Ľudmilou Minárovou na autobusovej zastávke v Zlatých Moravciach. Autobusom sme sa dopravili do Nitry ...viac
 
Projekt Záložka do knihy spája slovenské školy – 7. ročník Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave vyhlásila 7. ročník celoslovenského projektu pre stredné školy s názvom Záložka do knihy spája slovenské školy: Milan Rastislav Štefánik alebo iné významné osobnosti, ktoré spájajú Čechov a Slovákov ...viac
 
Biela pastelka 2018 (.pdf, 787 kB) Biela pastelka 2018 – Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska ďakuje Gymnáziu J. Kráľa v Zlatých Moravciach za spoluprácu pri verejnej zbierke pre ľudí so zrakovým postihnutím. Počas hlavného zbierkového dňa sme vyzbierali 615,34€. Biela pastelka 2018 – poďakovanie
 
Odhalenie pamätnej tabule prof. Júliusovi Podhornému Odhalenie pamätnej tabule vnučkami pána profesora Júliusa Podhorného V historickej aule nášho gymnázia sa konala 28. septembra 2018 spomienková slávnosť pri príležitosti odhalenia pamätnej tabule pánovi profesorovi Júliusovi Podhornému, ktorý venoval rozvoju zlatomoravského gymnázia dlhých 44 rokov ...viac
 
Oznam - rodičovské združenie Logo školy

Dňa 5. novembra 2018 o 15:30 hodine sa uskutoční v aule GJK rodičovské združenie všetkých tried Gymnázia Janka Kráľa. Po plenárnej schôdzi sa budú konať triedne schôdze.

Program triednej schôdze RZ:
1) informácia o prospechu, správaní a dochádzke žiakov,
2) oboznámenie sa s projektmi,
3) rôzne (podľa potrieb triedneho učiteľa, I. ročník: LVVK, imatrikulácia, III. ročník: príprava imatrikulácie, IV. ročník: stužková slávnosť, externá a interná časť písomnej maturitnej skúšky).

 
Názov projektu: Biodiverzita do škôl Projekt Biodiverzita do škôl podporí na školách zmenu školských areálov smerom k zvýšeniu rozmanitosti vedúcej k lepšej mikroklíme v areáli školy a vytvoreniu zaujímavého vzdelávacieho priestoru pre žiakov ...viac
 
Školský rok 2018/19 štartujeme víťazstvami v cezpoľnom behu Majstri okresu v cezpoľnom behu: S. Kruľák II.B, T. Mesko I.A, A. Belmenen I.B na stupni víťazov 26. 9. 2018 sme sa zúčastnili na Majstrovstvách zlatomoravského okresu stredných škôl v cezpoľnom behu ...viac