Vitajte

Majstrovstvá okresu vo florbale Mgr. Minárová a družstvo dievčat s florbalovym vybavením v telocvični školy Dňa 7. 11.2017 sme na pôde nášho gymnázia hostili dve susedné školy zlatomoravského okresu Obchodnú akadémiu a Strednú odbornú školu obchodu a služieb ...viac
 
Priateľstvo, ktoré rokmi krásnie Spoločná fotka žiakov nášho a družobného gymnázia na námestí v historickej Trnave Je štvrtok 5. október 2017 a na nádvorí nášho históriou dýchajúceho Gymnázia Janka Kráľa v Zlatých Moravciach sa možno váhavo, no určite s veľkou zvedavosťou pomaly zhromažďujeme, aby sme privítali žiakov a pedagógov z družobného Gymnázia Vítězslava Nováka v Jindřichovom Hradci ...viac
 
Ideme na majstrovstvá Slovenska! Dievčatá cvičia počas aerobikového maratónu Krajské kolo aerobiku sa konalo 3. novembra 2017 v Nitre. Štyri hodiny aerobikového maratónu dali všetkým zúčastneným riadne zabrať ...viac
 
KOŽAZ Kurz ochrany života a zdravia absolovovali žiaci III.A a III.B triedy v dňoch 25.10. – 27.10. 2017 ...viac
Projekt - Prevencia kriminality - „Život je len jeden – riešení viacero“ Výchova k manželstvu a rodičovstvu - žiaci pracujú v skupine V mesiacoch september a október sa v rámci projektu prevencie kriminality - „Život je len jeden – riešení viacero“ uskutočnili nasledovné besedy s pracovníkmi z CPPPaP v Zlatých Moravciach, MsP v Zlatých Moravciach, krajského riaditeľstva PZ v Nitre a členom Ozbrojených síl SR ...viac
 
Literárny salón Trnava Kristína Komárová s členom odbornej poroty, literárnym vedcom Radoslavom Matejovom prevzala Čestné uznanie za svoju básnickú tvorbu Vyhodnotenie tejto celoslovenskej literárnej súťaže sa uskutočnilo 25. 10. 2017 v Knižnici Juraja Fándlyho v Trnave. Kristína Komárová zo IV.A triedy si prevzala za svoju básnickú tvorbu Čestné uznanie ...viac
 
Projekt Záložka spája školy Ukážky hotových záložiek Organizátori projektu: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a Slovenská pedagogická knižnica.
Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave vyhlásila 6. ročník celoslovenského projektu pre stredné školy: Záložka do knihy spája slovenské školy: Literárne osobnosti môjho regiónu. ...viac
 
Majstrovstvá okresu v bedmintone stredných škôl Mgr. Minárová a družstvo chlapcov v zložení A. Gregora, M. Tonkovič a P. Kňažík s diplomom a pohárom za 2. miesto na majstrovstvách okresu v bedmintone Družstvo chlapcov v zložení A. Gregora, M. Tonkovič, P. Kňažík, dňa 18. 10. 2017 obsadilo krásne 2. miesto v silnej konkurencii žiakov stredných škôl v Zlatých Moravciach ...viac
 
Florbalový turnaj Družstvo dievčat III.A a II.B v telocvični školy Be active pokračoval v našej škole dňa 10.10. 2017 florbalovým turnajom. Zúčastnilo sa ho 80 žiakov, ktorí boli rozdelení podľa tried do 11 družstiev ...viac