Vitajte

Brána jazykov otvorená na GJK Spoločná fotografia riaditeľky školy a žiakov II.B, ktorí hodnotili projekty v aule gymnázia Na našej škole si každoročne pripomíname myšlienku Európskeho dňa jazykov projektom Brána jazykov otvorená, ktorý je zameraný na spoluprácu základných a stredných škôl v našom regióne. Keďže v dnešnej spoločenskej situácii sme nemohli uskutočniť projekt prezenčne, rozvinuli sme ho formou virtuálnej spolupráce žiakov a učiteľov ...viac
 
Európsky deň jazykov online Žiaci IV.A sledujú v učebni stream o Taliansku 7. až 9. októbra 2020 prebiehal vo virtuálnom prostredí Európsky deň jazykov online. Zo širokej ponuky podujatí v deviatich rôznych jazykoch sme pre našich študentov vybrali niektoré zaujímavé aktivity ...viac
 
Usmernenie k dištančnej forme vzdelávania počas prerušenia vyučovania z dôvodu Covid-19 od 12.10.2020. (.pdf, 293 kB) Logo školy Cieľom školy je počas celého školského roka zabezpečiť kvalitné vzdelávanie žiakov. Momentálna situácia nám neumožňuje vyučovať prezenčne, škola sa snaží zabezpečiť kontinuitu vzdelávania ...viac (.pdf, 293 kB)
 
Oznam (.pdf, 462 kB) Logo školy Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) s účinnosťou od 12. októbra 2020 do odvolania rozhoduje takto: ...viac (.pdf, 462 kB)
 
Nový grant - „Zveľadenie zeleného areálu školy“ Logo školy V školskom roku 2020/21 pokračuje naša spolupráca s Nadáciou Ekopolis, ktorá má dlhoročné skúsenosti s manažovaním grantových programov zameraných na demokratizáciu občianskej spoločnosti a environmentálnu udržateľnosť. Získali sme grant v sume 2 000 € s názvom „Zveľadenie zeleného areálu školy“ ...viac
 
Pokyny upravujúce podmienky pre výchovu a vzdelávanie a vnútorný režim na Gymnáziu, Janka Kráľa, Ul. SNP 3, Zlaté Moravce v školskom roku 2020/2021 platné od 1.10.2020 (.pdf, 217 kB) Logo školy V zmysle pokynov MŠVVaŠ SR (Manuál opatrení...) zo dňa 16. 09. 2020 riaditeľka školy upravuje podmienky pre výchovu a vzdelávanie a vnútorný režim takto: ...viac (.pdf, 217 kB)
 
Fyzická podpora mladej generácie na Gymnáziu Janka Kráľa v Zlatých Moravciach (aktualizácia - video) III.A rozcvičuje celé telo v hlbokom predklone Európsky týždeň športu sa koná každoročne, je organizovaný Národným športovým centrom, ktorého cieľom je nabádať ľudí k zdravšiemu a aktívnejšiemu životnému štýlu. Tento rok vzhľadom na celosvetovú pandémiu, kladie ešte vyšší dôraz na dôležitosť pohybu, na fyzické aj duševné zdravie ...viac
 
Šport na GJK v septembri 2020 Spoločná fotografia pedagógov a žiakov na vrchole Benátu Školský rok 2020/21 sme začali na našej škole športovými aktivitami. 4.9.2020 patril našim prvákom a druhákom, ktorí sa zúčastnili účelového cvičenia. Absolvovali krátku turistiku do parku v Topoľčiankach, kde pokračovali až k veľkému rybníku, cestou obdivovali krásu našej prírody, rôzne zákutia flóry a fauny ...viac
 
Aerobikové a jogové cvičenia – pozvánka Aerobikové a jogové cvičenia – pozvánka
 
Začal sa školský rok 2020/2021 2. septembra sa opäť otvorili brány našej školy, aby sme s veľkým očakávaním a neskrývanou radosťou mohli privítať všetkých žiakov - nových i tých, ktorí prechádzali chodbami tejto historickej budovy už niekoľkokrát. Otvorenie tohto školského roka malo však inú podobu ako tie predchádzajúce ...viac
Preukaz žiaka ISIC (.pdf, 198 kB) Fotografia preukazu žiaka ISIC – odkaz na pdf súbor s informáciami Vážení rodičia!
Život žiaka sa stáva každým rokom nákladnejším. Na škole si to veľmi dobre uvedomujeme. Pre našich žiakov preto vydávame medzinárodný preukaz ISIC/EURO<26, ktorý je identifikačným preukazom žiaka našej školy. Preukaz Vám zároveň môže ušetriť desiatky až stovky eur. V prílohe (.pdf, 198 kB) je postup k obnove poukazu.
 
Slávnostné otvorenie školského roka 2020/2021 Logo školy

Kedy? 2. septembra 2020

Kde? Gymnázium Janka Kráľa v Zlatých Moravciach

Program:

7,50 – 8,50 Stretnutie s triednymi učiteľmi v triedach – úvodné organizačné pokyny, dodržiavanie protiepidemiologických zásad (povinnosť mať dve rúška a papierové jednorazové vreckovky) pre nový školský rok 2020/2021
9,00 – 9,30 Slávnostné otvorenie školského roka 2020/2021 - príhovor riaditeľky gymnázia

Riadne vyučovanie podľa rozvrhu začína 3. septembra 2020 o 7,50 hod.

Renáta Kunová, riaditeľka školy

Oznam! Logo školy

Manuál pre stredné školy upravuje organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania v stredných školách pre školský rok 2020/2021.

Cieľom dokumentu je stanoviť základné prevádzkové podmienky stredných škôl po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19 a pre potreby dodržiavania protiepidemických opatrení a odporúčaní. Upravuje iba tie základné prevádzkové podmienky, ktoré sa líšia (či sú upravené nad rámec) od štandardných podmienok vyplývajúcich zo školských, hygienických, pracovnoprávnych a ďalších predpisov.