Vitajte

Pozvánka na odhalenie pamätnej tabule Júliusovi Podhornému (.pdf, 187 kB) Pozvánka na odhalenie pamätnej tabule Júliusovi Podhornému v aule Gymnázia Janka Kráľa v Zlatých Moravciach
28.9.2018 o 16:00 hod.
 
Pozvánka na jazykovú súťaž Brána jazykov otvorená (.pdf, 174 kB) Pozvánka na jazykovú súťaž Brána jazykov otvorená Dátum: 20.9.2018
Čas: 9:00 – 11:30
Miesto: nová telocvičňa gymnázia
 
Týždeň modrého gombíka 2018 - diplom (.pdf, 464 kB) Týždeň modrého gombíka 2018 - Diplom pre Gymnázium Janka Kráľa, Zlaté Moravce – Ďakujeme za Váš aktívny prístup a pomoc počas zbierky. Unicef Týždeň modrého gombíka 2018 - diplom pre Gymnázium J. Kráľa
 
Nový školský rok 2018/2019 Žiačka III.A prednáša báseň v aule školy Básňou, slávnostným prejavom riaditeľky školy a želaním všetkého dobrého sme začali nový školský rok v Gymnáziu Janka Kráľa v Zlatých Moravciach ...viac
 
Slávnostné otvorenie školského roka 2018/2019 Logo školy

Kedy? 3. septembra 2018

Kde? Gymnázium Janka Kráľa v Zlatých Moravciach

Program:

7,50 – 8,50 Stretnutie s triednymi učiteľmi v triedach – úvodné organizačné pokyny pre nový školský rok 2018/2019
9,00 – 10,00 Slávnostné otvorenie školského roka 2018/2019 v aule školy - privítanie, príhovor riaditeľky gymnázia

Riadne vyučovanie podľa rozvrhu začína 4. septembra 2018 o 7,50 hod.

Renáta Kunová, riaditeľka školy

Ukončenie školského roku 2017/2018 Animácia tancujúcej ceruzky

Riaditeľstvo Gymnázia Janka Kráľa v Zlatých Moravciach praje všetkým zamestnancom a žiakom príjemné prežitie dovolenkových a prázdninových dní.

Úradné hodiny počas prázdnin: pondelok – piatok od 8:00 do 12:00

Telefonický kontakt: 037/6422540, 0903531412

Jún zatvára brány školy,
usmieva sa veselo.
Utíchli aj triedy, chodby,
to tu dávno nebolo.

Únava nás všetkých zmáha –
školský rok je veru drina!
Zabudnime na starosti,
aj nás čaká radosť iná!

Slávnostné ukončenie školského roku Slávnostný príhovor riaditeľky školy Naša historická aula nás každoročne víta na začiatku školského roka a tiež púšťa na letný oddych, na prázdniny ...viac
 
Netradičná hodina angličtiny Žiak na hodine angličtiny prezentuje plastové okno B1, B2, C1...nie, táto kombinácia písmen a číslic nie je určením súradníc na mape a neznamená ani umiestnenie figúrok na šachovnici. Vyjadruje úroveň znalostí cudzieho jazyka ...viac