Vitajte

Oznam! Prvosienky na lúke

Milé študentky a milí študenti, od 17.2. do 21.2.2020 prebiehajú na našej škole jarné prázdniny.

Školské vyučovanie začína 24.2.2020 v pondelok o 7,50 hod.

RNDr. Renáta Kunová, PhD.

 
Oznam - rodičovské združenie Logo školy

Dňa 23. marca 2020 o 15:30 hodine sa uskutoční rodičovské združenie všetkých tried Gymnázia Janka Kráľa.

Program triednej schôdze RZ:
1) voľba zástupcov rodičov do Rady školy na ďalšie funkčné obdobie – (2020 – 2024) vo vestibule školy,
2) 2% z dane – informácie,
3) informácia o prospechu, správaní a dochádzke žiakov,
4) informácia o maturitných skúškach,
5) rôzne (podľa potrieb triedneho učiteľa – 2. ročník – plavecký kurz, 3. ročník KOŽAZ a pod.).

 
Do mobility v rámci programu ERASMUS+ KA101 sa zapájajú 3 učitelia našej školy Logo projektu ERASMUS+ Po úspešne prebiehajúcom projekte s rakúskou školou začíname realizovať ďalší projekt. Národná agentúra udelila našej škole grant na vzdelávaciu mobilitu pedagogických zamestnancov. Práca na projekte s názvom Získanie a rozvoj interkultúrnych kompetencií a kompetencií v oblasti projektového manažmentu na európsky rozvoj Gymnázia Janka Kráľa sa rozbehla v decembri a trvá 24 mesiacov ...viac
 
Krajské kolo Olympiády ľudských práv Ľudské práva sa týkajú ľudskej dôstojnosti a humánnych hodnôt človeka. Sú súhrnom práv a slobôd, ktoré sú prisudzované každej ľudskej bytosti. Ľudské práva určujú postavenie človeka v spoločnosti ...viac
Okresné kolo olympiády v anglickom jazyku Komisia a žiaci počas hrania rolí počas Olympiády v anglickom jazyku 15. januára sa na našom gymnáziu konalo okresné kolo 30. ročníka Olympiády v anglickom jazyku. V jednotlivých kategóriách mali zastúpenie všetky stredné školy v našom meste. Žiaci si zmerali svoje sily v troch kategóriách a víťazi nás budú reprezentovať na krajskom kole OAJ v Nitre ...viac
 
Educate Slovakia Educate Slovakia - logo Naša škola sa aj tento školský rok v týždňoch od 10.2. do 14.2.2020 zapojí do kultúrno – vzdelávacieho projektu EDUCATA SLOVAKIA cez globálnu neziskovú organizáciu AIESEC. Našimi stážistami sú: Jasmine a Kinanti z Indonézie a Jessie a Eric z Taiwanu ...viac
 
Okresné kolá v basketbale stredných škôl Spoločná fotografia družstva dievčat pod basketbalovým košom s pohárom a diplomom za 1. miesto: Halásová, Garajová, Kmeťová, Tonková, Šabová, Čapová, Krtová, Solčianska, Gašparíková, Paulová, Pupáková Prvý februárový týždeň sa niesol v športovom duchu. Na Obchodnej akadémii v Zlatých Moravciach sa uskutočnili Okresné kolá v basketbale študentov a študentiek stredných škôl. Gymnázium Janka Kráľa obsadilo v kategórii študentov aj študentiek krásne 1. miesto ...viac
 
Deň otvorených dverí PaedDr. Viera Šedíková a žiaci III.A a I.B, ktorí sa podieľali na organizovaní DOD vo vestibule školy Dňa 05. februára 2020 sa na našej škole otvorili brány pre budúcich študentov. Od rána sme s úsmevom na tvári vítali žiakov, ktorí sa zaujímali o naše gymnázium. Našim cieľom bolo ukázať žiakom 9. ročníka ZŠ reálny vyučovací proces na našej škole ...viac
 
LVVK 2020 - Donovaly Spoločná fotografia žiakov 1. ročníka na Novej holi 27. január 2020, krásny deň, keď sme sa s mojimi spolužiakmi z I. A a I. B vybrali na lyžiarsky výcvik. Cesta prebiehala vo veľmi príjemnej atmosfére. Niektorí sme si zaspievali, iní si oddychovali, alebo sa navzájom rozprávali a smiali ...viac
 
Umelá inteligencia – cesta budúcnosti Ing. B. Bielik prezentuje žiakom III.A tému Umelá inteligencia 30. 1. 2020 medzi študentov skupín informatiky III.B a III.A zavítal bývalý absolvent našej školy, Ing. Branislav Bielik, aby im populárnou formou priblížil problematiku rozvoja umelej inteligencie ...viac
 
Plánované akcie ZŠR na mesiac február:

4. – 7.2. Zbierka športového náradia (1. poschodie počas 15 minútovej prestávky)

4. – 14.2. Predaj lístkov na Školský gymnaziálny ples (2. poschodie počas 15 minútovej prestávky, cena lístku: 7€, do vypredania lístkov)

14.2. 10. gymnaziálny ples

28.2. Filmovica