Vitajte

Majstrovstvá okresu stredných škôl v stolnom tenise Mgr. Minárová a dievčatá, ktoré sa umiestnili na 2. mieste v Majstrovstvách okresu v stolnom tenise s pohárom a diplomom V priestoroch CVČ sa uskutočnilo okresné kolo stredných škôl v stolnom tenise. 26.11.2019 súperili medzi sebou dievčatá zo stredných škôl zlatomoravského okresu a umiestnili sa nasledovne: 1. miesto OA, 2. miesto GJK, 3. miesto SOŠOaS ...viac
 
Expert GENIALITY SHOW Žiaci počas riešenia úloh v školskej jedálni Aj tento rok sa naša škola zapojila do celoslovenskej súťaže EXPERT geniality show, ktorá sa konala dňa 28. 11. 2019. Súťaž je určená žiakom základných a stredných škôl. Jej hlavným poslaním je ...viac
 
Naše florbalistky na krajskom kole v Nitre Spoločná fotografia dievčat v dresoch a s florbalovými hokejkami 21. november 2019 bol pre naše dievčatá smutným dátumom. Po úvodnom rozlosovaní sme sa dostali do ťažšej skupiny spolu s Levicami, Komárnom a s minuloročným víťazom Topoľčanmi ...viac
 
Záložka do knihy spája slovenské školy - 8. ročník Spoločná fotografia žiakov I.A s vytvorenými záložkami na chodbe školy Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave vyhlásila pri príležitosti októbra ako Medzinárodného mesiaca školských knižníc 2019 pre stredné školy 8. ročník celoslovenského projektu Záložka do knihy spája slovenské školy: Osobnosti, ktoré sa zaslúžili o demokraciu ...viac
 
Spoznajme sa navzájom - Infodeň Dňa 25.11.2019 sme sa my, študentky gymnázia, Veronika Horvátová a Diana Valkovičová v sprievode našej pani riaditeľky – RNDr. Renáty Kunovej, PhD. a pani profesoriek Mgr. Holecovej a Mgr. Mihalkovej - zúčastnili konferencie pod názvom "Spoznajme sa navzájom" ...viac
S Miroslavom Piusom na tému Nežná revolúcia Žiaci prvého ročníka na besede s M. Piusom v Mestskej knižnici v Zlatých Moravciach Dňa 27. 11. 2019 sme si my, študenti 1. ročníka, pripomenuli udalosti spojené so 17. novembrom 1989 prednáškou v Mestskej knižnici v Zlatých Moravciach. Pripravil si ju pre nás pán Miroslav Pius, ktorý sa počas štúdia aktívne zapojil do boja „za socializmus s ľudskou tvárou“ ...viac
 
Volejbalový turnaj pri príležitosti Dňa boja za slobodu a demokraciu Spoločná fotografia víťazného družstva GJK a riaditeľky školy Deň boja za slobodu a demokraciu sme 18.11.2019 oslávili na našej škole športom. Počas zápasov v novej telocvični nášho gymnázia si svoje sily zmeralo šesť družstiev na dvoch ihriskách. Volejbalový turnaj zmiešaných družstiev prebehol v príjemnej športovej atmosfére ...viac
 
Trestno-právna zodpovednosť Mgr. Debnár víta členku policajného zboru Mgr. Matejovú v učebni školy V dnešnom svete sa mladí ľudia čoraz častejšie stretávajú s nebezpečenstvami novodobého sveta. Snáď najviac diskutovanou témou sú drogy, ich ponuka a skorá závislosť spôsobená ich užívaním. Práve preto sa dňa 21.11.2019 uskutočnila beseda určená pre žiakov tretieho ročníka ...viac
 
Prezentácia školy v období december 2019 – apríl 2020 – pozvánka Prezentácia školy v období december 2019 – apríl 2020 – pozvánka
 
24. školský reprezentačný ples rodičov, priateľov a absolventov gymnázia - pozvánka 24. školský reprezentačný ples rodičov, priateľov a absolventov gymnázia - pozvánka