Vitajte

Ukončenie školského roku 2017/2018 Animácia tancujúcej ceruzky

Riaditeľstvo Gymnázia Janka Kráľa v Zlatých Moravciach praje všetkým zamestnancom a žiakom príjemné prežitie dovolenkových a prázdninových dní.

Úradné hodiny počas prázdnin: pondelok – piatok od 8:00 do 12:00

Telefonický kontakt: 037/6422540, 0903531412

Jún zatvára brány školy,
usmieva sa veselo.
Utíchli aj triedy, chodby,
to tu dávno nebolo.

Únava nás všetkých zmáha –
školský rok je veru drina!
Zabudnime na starosti,
aj nás čaká radosť iná!

Slávnostné ukončenie školského roku Slávnostný príhovor riaditeľky školy Naša historická aula nás každoročne víta na začiatku školského roka a tiež púšťa na letný oddych, na prázdniny ...viac
 
Netradičná hodina angličtiny Žiak na hodine angličtiny prezentuje plastové okno B1, B2, C1...nie, táto kombinácia písmen a číslic nie je určením súradníc na mape a neznamená ani umiestnenie figúrok na šachovnici. Vyjadruje úroveň znalostí cudzieho jazyka ...viac
 
Exkurzia Bratislava – Červený Kameň Pohľad na Bratislavský hrad Dňa 26.6.2018 sme sa my, žiačky VI.D, zúčastnili spolu so študentmi zo susedných škôl exkurzie do Bratislavy. Už príjemné ranné počasie nám prezrádzalo, že nás čaká skvelý deň ...viac
 
Koncoročný šachový turnaj Žiak a žiačka pri hre šachu Aká hra je šach? Wikipédia píše: Šach je deterministická strategická hra s úplnou informáciou pre dvoch hráčov, v ktorej o výsledku rozhodujú taktické a strategické schopnosti hráčov a ich pozornosť a sústredenie ...viac
 
Odmena - ovocná torta Žiačky II.A počas prípravy ovocnej torty v jedálni školy Blíži sa koniec školského roku, známky na vysvedčenie sú už pripravené na odsúhlasenie na klasifikačnej porade našimi učiteľmi a každý študent očakáva nejakú odmenu ...viac
 
Župná kalokagatia- Mladý záchranár Mgr. Minárová  a družstvo piatich žiakov pred štartom Naši šikovní prváci Daniela Kmeťová, Naďa Tonková, Viktória Dubcová, Alex Jelínek, Tomáš Trubáčik a Jakub Bánsky opäť prezentovali svoje športové aj osobnostné kvality na súťaži Mladý záchranár ...viac
 
Družobná návšteva v Jindřichovom Hradci 14. – 16. 6. 2018 Spoločná fotografia pedagógov a žiakov z oboch gymnázií na nádvorí zámku v Jindřichovom Hradci V strede júna sme sa my, žiaci Gymnázia Janka Kráľa a naši učitelia vybrali utužovať šesťdesiatročnú družbu medzi našim gymnáziom a Gymnáziom Vítěslava Nováka v krásnom historickom Jindřichovom Hradci ...viac
 
Celoslovenské kolo v orientačnom behu stredných škôl v Martine 12. – 13. júna 2018 Mgr. Minárová a reprezentanti z GJK v orientačnom behu Naši študenti vzorne a zodpovedne reprezentovali Gymnázium Janka Kráľa, mesto Zlaté Moravce aj Nitriansky kraj. V celoslovenskej súťaži obsadili 5. miesto, za čo im patrí srdečná vďaka. So športovým nasadením prekonávali zložitú trasu, orientovali sa v priestore a zvládli štafetový orientačný beh ...viac
 
Prevencia kriminality - Bezpečná škola - PEER program Žiaci I.A diskutujú s PEER aktivistami počas hry na tému zväzovanie závislosťami – žiačka je obviazaná motúzmi s nápismi rôznych závislostí PEER aktivistky – K. Grešková a L. Harmadyová z II.A triedy uskutočnili ďalšie zážitkové rovesnícke stretnutia zamerané na problematiku drogových závislostí a prevencie kriminality v triedach I.A a I.B. Formou diskusie so spolužiakmi si žiaci uvedených tried správne formovali svoje názory a postoje k problémovým situáciám ...viac
 
Jazykový kvet Finále 2018 Spoločná fotografia - Samuel Valovič a Lukáš Fajna Dňa 1. júna 2018 sa konalo celoslovenské kolo Jazykový kvet Finále 2018 v Mestskej hale, Nitra – Čermáň. Zhromaždili sa tam súťažiaci všetkých kategórií, ktorí súťažili v dráme, monodráme, v prednese poézie a prózy v prevzatej tvorbe ako aj s vlastnými dielami ...viac
 
FO(U)REVER (.pdf, 512 kB) Úvodná strana školského časopisu - FO(U)REVER – 3. vydanie - nové číslo školského časopisu