Vitajte

Gymnázium Janka Kráľa - pohľad na budovu školy Informácie o možnosti štúdia v školskom roku 2021/2022 a Gymnázium Janka Kráľa - prezentácia

Informácie o možnosti štúdia v školskom roku 2021/2022 (.pdf, 357 kB)
Gymnázium Janka Kráľa - prezentácia (.pptx, 14,8 MB), (.pdf, 5,83 MB)

 
Logo školy ROZHODNUTIE (.pdf, 456 kB) Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 a § 161k zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) rozhoduje takto: ...viac (.pdf, 456 kB)
 
Logo školy ROZHODNUTIE (.pdf, 444 kB) Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov rozhoduje takto: ...viac (.pdf, 444 kB)
 
Logo školy Oznam (.pdf, 378 kB) Vážení rodičia, milé žiačky a žiaci, vzhľadom na epidemiologickú situáciu navštevujte školu len v nevyhnutných prípadoch.
Úradné hodiny v dňoch 7. – 24. januára 2021 ...viac (.pdf, 378 kB)
 
Ocenenie Top učiteľka cudzích jazykov Koláž fotiek z rôznych akcií, na ktorých je Mgr. Alena Rakovská V októbri 2020 vyhlásil Štátny pedagogický ústav anketu Top učiteľ/učiteľka cudzích jazykov. Učiteľov mohli nominovať ich žiaci, rodičia, kolegovia alebo riaditelia škôl. Do kategórie stredné školy sme nominovali učiteľku nášho gymnázia Mgr. Alenu Rakovskú ...viac
 
Logo školy Dôležitý oznam! Vzhľadom k tomu, že Telekom k 31.12.2020 ukončuje niektoré služby elektronickej pošty (e-mail školy: gymzmjk@stonline.sk bude od 1.1.2021 nefunkčný) naša škola bude používať novú e-mailovú adresu: gjkzm@gjkzm.sk
 
Stromček vytvorený z textov – Pohoda, Oddych, Pokoj, Vianoce, PF 2021, Hurá do školy Vianoce 2020 (.pdf, 344 kB) Vôňa medu, ihličia, dobrôt plný stôl,
atmosféra vianočná liek na každý bôľ.
Zabudnite na starosti,
buďte stále šťastí, nech je pre Vás
nový rok 2021 krajší ako krásny! ...viac (.pdf, 344 kB)
 
Logo školy Rozhodnutie (.pdf, 123 kB) Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 písm. c) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov rozhoduje takto: ...viac (.pdf, 123 kB)
 
Vianočná ikebana Pohľad na koláž vytvorenú z fotiek vianočných ikebán, ktoré vytvorili žiaci I.B triedy V rámci predmetu umenie a kultúra sme sa my, žiaci 1.B, zúčastnili výroby vianočných ikebán. Aj keď v tomto čase sme sa mohli zapojiť iba cez online platformy, naozaj sme sa snažili a vytvorili nádherné ikebany ...viac
 
Informačný deň s SPU Nitra - Povodne a zmena klímy Pohľad na displej notebooku, na ktorom beží online prednáška zobrazujúca fotografie rastlín Dňa 2.12.2020 sa žiaci tretích ročníkov a semináru z biológie vo štvrtom ročníku zúčastnili online aktivity v rámci Týždňa vedy a techniky 2020 s pedagógmi Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre ...viac
 
iBobor 2020 iBobor logo V dňoch 10. 11. 2020 a 12. 11. 2020 sa študenti našej školy zapojili do 14. ročníka medzinárodnej informatickej súťaže iBobor 2020. Z dôvodu dištančného vzdelávania na Slovensku prebiehala súťaž online. Zapojilo sa do nej 10 študentov. Súťažili v dvoch kategóriách ...viac
 
Angličtina je oveľa viac ako učebný predmet Prebiehajúca online hodina angličtiny so zadanou úlohou pre študentov Je to nevyhnutný nástroj na komunikáciu s ostatnými študentmi z celého sveta. Je výborné, keď v tomto období dištančného vzdelávania žiaci majú príležitosť vstúpiť do online jazykovej učebne, kde počas hodiny a po nej študenti nielen používajú angličtinu a zdokonaľujú sa v komunikačných schopnostiach ...viac
 
Najusilovnejší študenti jazykov v Nitrianskom kraji sú zo Zlatých Moraviec (.pdf, 266 kB) Spoločná fotografia: riaditeľka školy RNDr. Renáta Kunová, PhD. a žiaci II.B triedy v aule gymnázia Zvíťazili v krajskom kole celoslovenskej jazykovej súťaže, z ktorej sa môžu prebojovať až do unikátneho česko-slovenského finále ...viac (.pdf, 434 kB)
 
Workshop – arteterapia Prebiehajúci online workshop arteterapia – žiaci kreslia ako si predstavujú hrdinu Dňa 11.11.2020 sa Miriam Vasilová a Diana Valkovičová, mali možnosť zoznámiť s arterapiou a na vlastnej koži si vyskúšať jej účinky ...viac
 
Úspech nášho projektu v súťaži Európsky deň jazykov na našej škole Logo - Štátny pedagogický ústav Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku a Štátny pedagogický ústav vyhlásili pri príležitosti Európskeho dňa jazykovsúťaž Európsky deň jazykov 2020 v našej škole. Do súťaže sme prihlásili aj náš gymnaziálny projekt Brána jazykov otvorená ...viac
 
Zveľadenie zeleného areálu školy Mgr. Minárová, Mgr. Mihaličková a žiaci gymnázia počas výsadby stromov V školskom roku 2020/2021 sa aj napriek nepriaznivým pandemickým podmienkam v areáli našej školy usilovne pracovalo a snažili sme sa o zveľadenie školského areálu. V areáli Gymnázia Janka Kráľa boli vysadené rôzne druhy okrasných drevín a ovocných stromov ...viac
 
ROZHODNUTIE s účinnosťou od 16. novembra 2020 (.pdf, 434 kB) Logo školy Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov rozhoduje takto: ...viac (.pdf, 434 kB)
 
Preukaz žiaka ISIC (.pdf, 133 kB) Obrázok s textom: PREDĹŽ SI PLATNOSŤ PREUKAZU ISIC/EURO<26 v dvoch krokoch
Vážení rodičia!
Život žiaka sa stáva každým rokom nákladnejším. Na škole si to veľmi dobre uvedomujeme. Pre našich žiakov preto vydávame medzinárodný preukaz ISIC/EURO<26, ktorý je identifikačným preukazom žiaka našej školy. Preukaz Vám zároveň môže ušetriť desiatky až stovky eur. V prílohe (.pdf, 133 kB) je postup k jeho obnove.
 
Pokyny na hodnotenie a klasifikáciu žiakov strednej školy v čase mimoriadnej situácie, spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2020/2021 (.pdf, 496 kB) Logo školy Minister školstva, vedy, výskumu a športu 11. októbra 2020 pod číslom: 2020/17294:1-A1810 vydal ROZHODNUTIE podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) s účinnosťou od 12. októbra 2020 do odvolania rozhoduje takto: ...viac (.pdf, 496 kB)
 
Usmernenie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR k opatreniam vyplývajúcim z celoplošného testovania „Spoločná zodpovednosť“ (.pdf, 162 kB) Logo školy Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v nadväznosti na vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 15 a č. 16 zo dňa 29. a 30. októbra 2020 a uznesenie vlády SR č. 693/2020 vydáva toto usmernenie v súvislosti s celoplošným testovaním „Spoločná zodpovednosť“ ...viac (.pdf, 162 kB)
 
ROZHODNUTIE - Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (.pdf, 473 kB) Logo školy Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) rozhoduje takto: ...viac (.pdf, 473 kB)
 
Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania v stredných školách, pracoviskách praktického vyučovania, jazykových školách a školských internátoch pre školský rok 2020/2021 od 23.10.2020 (.pdf, 701 kB) Logo školy Cieľom dokumentu je stanoviť základné prevádzkové podmienky stredných škôl (gymnázií, stredných odborných škôl, stredných športových škôl, škôl umeleckého priemyslu, konzervatórií), pracovísk praktického vyučovania, jazykových škôl a školských internátov po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19 a potreby dodržiavania protiepidemických opatrení a odporúčaní ...viac (.pdf, 701 kB)
 
Usmernenie k dištančnej forme vzdelávania počas prerušenia vyučovania z dôvodu Covid-19 od 12.10.2020. (.pdf, 293 kB) Logo školy Cieľom školy je počas celého školského roka zabezpečiť kvalitné vzdelávanie žiakov. Momentálna situácia nám neumožňuje vyučovať prezenčne, škola sa snaží zabezpečiť kontinuitu vzdelávania ...viac (.pdf, 293 kB)
 
Oznam (.pdf, 462 kB) Logo školy Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) s účinnosťou od 12. októbra 2020 do odvolania rozhoduje takto: ...viac (.pdf, 462 kB)
 
Pokyny upravujúce podmienky pre výchovu a vzdelávanie a vnútorný režim na Gymnáziu, Janka Kráľa, Ul. SNP 3, Zlaté Moravce v školskom roku 2020/2021 platné od 1.10.2020 (.pdf, 217 kB) Logo školy V zmysle pokynov MŠVVaŠ SR (Manuál opatrení...) zo dňa 16. 09. 2020 riaditeľka školy upravuje podmienky pre výchovu a vzdelávanie a vnútorný režim takto: ...viac (.pdf, 217 kB)
 
Oznam! Logo školy

Manuál pre stredné školy upravuje organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania v stredných školách pre školský rok 2020/2021.

Cieľom dokumentu je stanoviť základné prevádzkové podmienky stredných škôl po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19 a pre potreby dodržiavania protiepidemických opatrení a odporúčaní. Upravuje iba tie základné prevádzkové podmienky, ktoré sa líšia (či sú upravené nad rámec) od štandardných podmienok vyplývajúcich zo školských, hygienických, pracovnoprávnych a ďalších predpisov.