Vitajte

Exkurzia do Brodzian V pondelok 14. mája 2018 sme sa my, žiaci 3.A triedy spolu so žiakmi 1.A triedy zúčastnili exkurzie do Múzea Alexandra Sergejeviča Puškina v Brodzanoch. Videli sme veľmi zaujímavú expozíciu, ktorá nám priblížila nielen život a tvorbu Puškina, ale aj jeho väzby na Slovensko ...viac
Orientačný beh úspešný pre GJK Mgr. Minárová a žiaci GJK, ktorí sa zúčastnili krajského kola Okresné kolo stredných škôl v orientačnom behu sa uskutočnilo 4. mája 2018 v mestskom parku v Zlatých Moravciach. Krajské kolo sa uskutočnilo 9. mája 2018 v areáli AS Stavbár v Nitre ...viac
 
Majstrovstvá okresu Zlaté Moravce v atletike žiakov a žiačok SŠ Na okresnom kole v atletike stredných škôl sa stretli študenti 2. mája 2018 v Nitre, pretože pôvodný termín v Zlatých Moravciach bol kvôli nepriaznivému počasiu zrušený a uskutočnila sa len jedna atletická disciplína - vrh guľou ...viac
Úspechy žiakov Gymnázia Janka Kráľa v Zlatých Moravciach v predmetových olympiádach Spoločná fotografia žiakov GJK, ktorí boli úspešnými riešiteľmi krajských kôl v predmetových olympiádach Účasť žiakov Gymnázia Janka Kráľa v krajských a celoštátnych kolách v predmetových olympiádach bola v tomto školskom roku mimoriadne úspešná. Ukázalo sa, že poctivá a systematická príprava na súťaže prináša výborné umiestnenia ...viac
 
Súťaž Družstiev prvej pomoci mladých Víťazné družstvo štvrtákov s ocenením za prvé miesto Dňa 26.4.2018 sme sa my, 12 žiaci nášho gymnázia, zúčastnili súťaže Družstiev prvej pomoci mladých, ktorá sa konala v areáli Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre. Súťažili sme ako dva samostatné tímy ...viac
 
Zbierka UNICEF – Modrý gombík Naša škola sa pravidelne zúčastňuje aktivít UNICEF Slovensko. V tomto školskom roku sme sa zapojili do projektu Škola priateľská k deťom, v rámci ktorého prebieha aj činnosť dobrovoľníkov pri organizácii zbierky Modrý gombík ...viac
Exkurzia do Viedne Spoločná fotografia pedagógov a žiakov na námestí vo Viedni V stredu 18.4.2018 absolvovali triedy II.A, II.B a VI.D poznávaciu exkurziu do hlavného mesta Rakúska - Viedne. Naša prvá zastávka bola v letnej rezidencii Habsburgovcov - v zámku Schönbrunn. Prechádzali sme sa po rozkvitnutej záhrade a predstavovali si, aké to tam bolo kedysi ...viac
 
Ďakovný list za dlhoročnú úspešnú prípravu žiakov na OĽP Ďakovný list Anne Havetovej za dlhoročnú úspešnú prípravu žiačok a žiakov na OĽP Vyučovanie predmetu občianska náuka má svoj význam aj v rozvoji a formovaní občianskych hodnôt, postojov, kritérií. Preto sa koncepčne venujeme aj aktivitám a reprezentácii našej školy v oblasti ľudských práv ...viac