Vitajte

Workshop – arteterapia Prebiehajúci online workshop arteterapia – žiaci kreslia ako si predstavujú hrdinu Dňa 11.11.2020 sa Miriam Vasilová a Diana Valkovičová, mali možnosť zoznámiť s arterapiou a na vlastnej koži si vyskúšať jej účinky ...viac
 
Úspech nášho projektu v súťaži Európsky deň jazykov na našej škole Logo - Štátny pedagogický ústav Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku a Štátny pedagogický ústav vyhlásili pri príležitosti Európskeho dňa jazykovsúťaž Európsky deň jazykov 2020 v našej škole. Do súťaže sme prihlásili aj náš gymnaziálny projekt Brána jazykov otvorená ...viac
 
Najusilovnejšia trieda z okresu v učení slovíčok Obrázok s textom WocaBee Slovíčka hrou! www.wocabee.app Gymnázium J. Kráľa je víťazom okresného kola jazykového šampionátu s WocaBee! Žiaci z triedy II.B získali prvenstvo v precvičovaní slovíčok v okrese Zlaté Moravce a postupujú do krajského kola ...viac
 
Zveľadenie zeleného areálu školy Mgr. Minárová, Mgr. Mihaličková a žiaci gymnázia počas výsadby stromov V školskom roku 2020/2021 sa aj napriek nepriaznivým pandemickým podmienkam v areáli našej školy usilovne pracovalo a snažili sme sa o zveľadenie školského areálu. V areáli Gymnázia Janka Kráľa boli vysadené rôzne druhy okrasných drevín a ovocných stromov ...viac
 
ROZHODNUTIE s účinnosťou od 16. novembra 2020 (.pdf, 434 kB) Logo školy Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov rozhoduje takto: ...viac (.pdf, 434 kB)
 
Preukaz žiaka ISIC (.pdf, 133 kB) Obrázok s textom: PREDĹŽ SI PLATNOSŤ PREUKAZU ISIC/EURO<26 v dvoch krokoch
Vážení rodičia!
Život žiaka sa stáva každým rokom nákladnejším. Na škole si to veľmi dobre uvedomujeme. Pre našich žiakov preto vydávame medzinárodný preukaz ISIC/EURO<26, ktorý je identifikačným preukazom žiaka našej školy. Preukaz Vám zároveň môže ušetriť desiatky až stovky eur. V prílohe (.pdf, 133 kB) je postup k jeho obnove.
 
Pokyny na hodnotenie a klasifikáciu žiakov strednej školy v čase mimoriadnej situácie, spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2020/2021 (.pdf, 496 kB) Logo školy Minister školstva, vedy, výskumu a športu 11. októbra 2020 pod číslom: 2020/17294:1-A1810 vydal ROZHODNUTIE podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) s účinnosťou od 12. októbra 2020 do odvolania rozhoduje takto: ...viac (.pdf, 496 kB)
 
Erasmus+ aktivita: Beseda s veľvyslancom SR v Londýne Vyučujúce cudzích jazykov pri online besede s Mgr. Ľubomírom Rehákom, PhD. „Motivovaním žiakov prekračujeme hranice - spolupráca Rakúska a Slovenska“ je názov medzinárodného projektu, do ktorého je naša škola zapojená. Keďže nám súčasná situácia nedovoľuje uskutočniť naše naplánované spoločné aktivity, prešli sme so vzájomnou spoluprácou do online priestoru ...viac
 
Týždeň vedy a techniky na Slovensku Cieľom Týždňa vedy a techniky na Slovensku je zlepšiť vnímanie vedy a techniky v povedomí celej spoločnosti, popularizovať a prezentovať ich, vzbudiť záujem mladých ľudí o štúdium vedeckých a technických disciplín ...viac
Usmernenie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR k opatreniam vyplývajúcim z celoplošného testovania „Spoločná zodpovednosť“ (.pdf, 162 kB) Logo školy Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v nadväznosti na vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 15 a č. 16 zo dňa 29. a 30. októbra 2020 a uznesenie vlády SR č. 693/2020 vydáva toto usmernenie v súvislosti s celoplošným testovaním „Spoločná zodpovednosť“ ...viac (.pdf, 162 kB)
 
Vyhodnotenie projektu Biodiverzita do škôl 2018-2020 Mgr. Mihalková a Mgr. Poliaková pri hmyzom hotely v areáli školy V školskom roku 2018/2019 začala naša spolupráca s Nadáciou Ekopolis, kedy Gymnázium Janka Kráľa v Zlatých Moravciach bolo vybraté s ďalšími 14 školami z celého Slovenska do projektu s názvom Biodiverzita do škôl ...viac
 
Erasmusday v spolupráci s rakúskym partnerom projektu ERASMUS+ Logo Erasmusdays – 15. – 17. october 2020 V realizácii projektu ERAMSUS+ KA229 – strategické partnerstvá pokračujeme úspešne aj napriek pandemickej situácii. Naša spolupráca s partnerskou školou sa v rámci projektu preniesla do virtuálneho prostredia, komunikujeme cez SKYPE, MS Teams a aktivizujeme sa na platforme eTwinnig ...viac
 
ROZHODNUTIE - Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (.pdf, 473 kB) Logo školy Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) rozhoduje takto: ...viac (.pdf, 473 kB)
 
Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania v stredných školách, pracoviskách praktického vyučovania, jazykových školách a školských internátoch pre školský rok 2020/2021 od 23.10.2020 (.pdf, 701 kB) Logo školy Cieľom dokumentu je stanoviť základné prevádzkové podmienky stredných škôl (gymnázií, stredných odborných škôl, stredných športových škôl, škôl umeleckého priemyslu, konzervatórií), pracovísk praktického vyučovania, jazykových škôl a školských internátov po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19 a potreby dodržiavania protiepidemických opatrení a odporúčaní ...viac (.pdf, 701 kB)
 
Usmernenie k dištančnej forme vzdelávania počas prerušenia vyučovania z dôvodu Covid-19 od 12.10.2020. (.pdf, 293 kB) Logo školy Cieľom školy je počas celého školského roka zabezpečiť kvalitné vzdelávanie žiakov. Momentálna situácia nám neumožňuje vyučovať prezenčne, škola sa snaží zabezpečiť kontinuitu vzdelávania ...viac (.pdf, 293 kB)
 
Oznam (.pdf, 462 kB) Logo školy Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) s účinnosťou od 12. októbra 2020 do odvolania rozhoduje takto: ...viac (.pdf, 462 kB)
 
Pokyny upravujúce podmienky pre výchovu a vzdelávanie a vnútorný režim na Gymnáziu, Janka Kráľa, Ul. SNP 3, Zlaté Moravce v školskom roku 2020/2021 platné od 1.10.2020 (.pdf, 217 kB) Logo školy V zmysle pokynov MŠVVaŠ SR (Manuál opatrení...) zo dňa 16. 09. 2020 riaditeľka školy upravuje podmienky pre výchovu a vzdelávanie a vnútorný režim takto: ...viac (.pdf, 217 kB)
 
Oznam! Logo školy

Manuál pre stredné školy upravuje organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania v stredných školách pre školský rok 2020/2021.

Cieľom dokumentu je stanoviť základné prevádzkové podmienky stredných škôl po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19 a pre potreby dodržiavania protiepidemických opatrení a odporúčaní. Upravuje iba tie základné prevádzkové podmienky, ktoré sa líšia (či sú upravené nad rámec) od štandardných podmienok vyplývajúcich zo školských, hygienických, pracovnoprávnych a ďalších predpisov.