Vitajte

Hurá do vody! Spoločná fotografia učiteľov a žiakov pred bazilikou v Ostrihome Študenti II.A a II.B triedy sa zúčastnili plaveckého kurzu v dňoch od 5. 6. – 9. 6. 2017 v areáli kúpaliska VADAŠ v Štúrove. Počasie nám prialo takmer po celý týždeň, až na stredu, kedy sa trošku schladilo. Preto sme tento deň navštívili Ostrihomskú baziliku, kde sme si pozreli klenotnicu a tí odvážnejší aj kupolu ...viac
 
Úspech našej študentky vo výtvarnej súťaži Jana Trubáčiková s diplomom za hlavnú cenu v maľbe v celoslovenskej výtvarnej súťaži Krásy Slovenska Janka Trubáčiková, študentka II.B triedy svoju záľubu v maľovaní zúročila na celoslovenskej výtvarnej súťaži Krásy Slovenska, ktorej vyhlasovateľom bolo Regionálne pracovisko Metodicko-pedagogického centra na Ševčenkovej ulici v Bratislave ...viac
 
Súťaž Družstiev prvej pomoci mladých Žiaci GJK počas súťaže pri riešení simulácie astmatického záchvatu Dňa 16.7.2017 sme sa my, Mládež SČK, zúčastnili súťaže Družstiev prvej pomoci mladých. Aj keď nám počasie neprialo, o to krajší bol pocit z víťazstva druhého miesta. Museli sme sa popasovať s rôznymi simuláciami, od zlomeniny nohy po amputáciu končatiny ...viac
 
Výnimočný básnický talent Kristína Komárová, III.A Kristína Komárová je žiačkou III. A triedy Gymnázia Janka Kráľa v Zlatých Moravciach. Niekoľko rokov sa venuje písaniu poézie a tento školský rok získala viacero celoslovenských ocenení ...viac
 
Volejbalový turnaj o pohár Obchodnej akadémie Diplom pre GJK Zlaté Moravce za 2. miesto vo volejbalovom turnaji žiačok SŠ o Pohár Obchodnej akadémie Začiatkom posledného mesiaca školského roku, 8. júna, bojovali naše volejbalistky o Putovný pohár Obchodnej akadémie v Zlatých Moravciach. Našu školu reprezentovali úspešné maturantky, ale aj žiačky prvého ročníka ...viac
 
Amsterdam - Bruggy - Londýn Spoločná fotka – Mgr. Alena Rakovská a žiaci gymnázia v Londýne Tri krásne európske mestá, ktoré sme mali možnosť vidieť vďaka poznávaciemu zájazdu, ktorý sa uskutočnil v polovici mája. Štrnásť žiakov z nášho gymnázia a šesť žiakov zo ZŠ Pribinova prežilo šesť zaujímavých dní na ceste po západnej Európe ...viac
 
Projekt - Prevencia kriminality - jún Žiaci v učebni vytvárajú plagáty na tému Boj proti drogám V mesiaci jún sa v rámci projektu prevencie kriminality - „Život je len jeden – riešení viacero“ uskutočnili nasledovné akcie: ...viac
 
Exkurzia Kremnica Vchod do štôlne Andrej V pondelok 29.5.2017 študenti tried I.A, I.B a V.D navštívili v rámci dejepisno-geografickej exkurzie historické banské mesto Kremnica. V období stredoveku patrila Kremnica medzi najvýznamnejšie európske banské mestá vzhľadom na objem vyťaženého zlata a striebra ...viac
 
Oznam - druhé kolo prijímacích skúšok
Logo školy

Riaditeľka Gymnázia Janka Kráľa v Zlatých Moravciach v zmysle § 66, odst. 7 zákona č. 245/2008 Z.z. (Školský zákon) rozhodla, že sa v škole budú konať prijímacie skúšky v ďalšom termíne, 20. júna 2017 (utorok) o 8.00 hod. v budove školy.

Kritériá pre prijatie sú rovnaké, ako boli pre prijímacie skúšky v prvom kole: Kritériá na prijímacie skúšky do štvorročného vzdelávacieho programu pre školský rok 2017/2018 (.pdf, 411 kB)

Prihlášky na štúdium treba poslať na adresu školy najneskôr do 19. júna 2017. Do prvého ročníka bude na základe obidvoch prijímacích skúšok prijatých 62 žiakov.