Vitajte

FO(U)REVER (.pdf, 512 kB) Úvodná strana školského časopisu - FO(U)REVER – 3. vydanie - nové číslo školského časopisu
 
Oznam - II. kolo prijímacích skúšok
Logo školy
Riaditeľstvo Gymnázia Janka Kráľa, Ul. SNP 3, Zlaté Moravce, oznamuje všetkým uchádzačom o štúdium na našej škole v štvorročnom vzdelávacom programe,
že II. kolo prijímacích skúšok
sa bude konať 19. júna 2018 (utorok) o 8,00 hod. v budove gymnázia.
Prihlášky je potrebné doručiť na riaditeľstvo školy do 18. júna 2018.
Máme voľné ešte 3 miesta.
 
Rozlúčka maturantov Maturanti IV.A a IV. B so svojimi triednymi v aule gymnázia 18. mája sa študenti IV.A a IV.B naposledy stretli v aule nášho gymnázia, aby sa rozlúčili so svojimi pedagógmi. Túto milú rozlúčkovú slávnosť uviedol klavírnou skladbou Alexander Gajdoš a Kristína Komárová týmito slovami poďakovala pedagogickému zboru ...viac
 
Deň úsmevu Logo - Úsmev ako dar ...aby každé dieťa malo rodinu Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar každoročne organizuje finančnú zbierku, do ktorej sa zapája aj naša škola ...viac
 
IT Akadémia - prieskum IT Akadémia – logo

Naša škola bola zaradená do súboru respondentov. Obraciame sa preto na Vás s prosbou o spoluprácu pri realizácii prieskumu. Prosíme Vás, aby ste vyplnili online dotazník - žiaci a učitelia našej školy najneskôr do 30.6.2018.

Obidva dotazníky sú zverejnené na stránke https://dotazniky.itakademia.sk/ s názvami Dotazník pre učiteľov stredných škôl a Dotazník pre žiakov stredných škôl.

Mgr. Debnár

 
Zdokonaľovací plavecký kurz spojený s pohybovými aktivitami Relax v bazéne – žiaci v bazéne opretí o okraj Krásny, slnečný májový týždeň, od 21. 5. do 25. 5. 2018 sme prežili v prostredí areálu kúpaliska Vadaš v Štúrove. Každý deň bol neobyčajný, zaujímavý ...viac
 
Účelové cvičenie Mgr. Debnár  a lesní pedagógovia zo Štátnych lesov SR Žiaci II.A, II.B a VI.D absolvovali v pondelok, 14. 5. 2018 a triedy I.A a I.B vo štvrtok, 17. 5. 2018, účelové cvičenie. Najskôr sme zvládli presun po turistickej trase do Topoľčianok ...viac
 
O cenu Slovenského učeného tovarišstva Ocenené dievčatá: E. Lacová a K. Komárová s diplomami Celoslovenská literárna súťaž, ktorú organizuje Knižnica J. Fándlyho v Trnave v spolupráci s MO Matice slovenskej, bola veľmi úspešná pre naše literárne talenty ...viac