Rodičovské združenie pri Gymnáziu J. Kráľa

Informácie

Názov: Rodičovské združenie pri Gymnáziu Janka Kráľa
Adresa: Rodičovské združenie pri Gymnáziu Janka Kráľa, Ul. SNP 3, Zlaté Moravce, 953 42
IČO: 42428246
Právna forma: Občianske združenie
Registrácia: Ministerstvo vnútra SR

Výbor rodičovského združenia

Predseda: Ing. Radimír Siklienka, PhD.
Podpredseda: Ing. Jana Kramárová
Tajomník: Mgr. Alena Končalová – zástupca pedagogického zboru
Hospodár: Iveta Valovičová

Členovia RZ

VI. D - Anežka Krausová
I. A - Ing. Jana Kramárová
I. B - Ing. Jana Považanová
II. A - Andrea Sládeková
II. B - Emília Hrúzová
III. A - Sylvia Pastierová
III. B - Eva Kráľová
IV. A – Radimír Siklienka, PhD.
IV. B – Eva Kráľová

Členmi RZ sú rodičia, ktorí boli zvolení v jednotlivých triedach.

Dokumenty