Rodičovské združenie pri Gymnáziu J. Kráľa

Informácie

Názov: Rodičovské združenie pri Gymnáziu Janka Kráľa
Adresa: Rodičovské združenie pri Gymnáziu Janka Kráľa, Ul. SNP 3, Zlaté Moravce, 953 42
IČO: 42428246
Právna forma: Občianske združenie
Registrácia: Ministerstvo vnútra SR

Výbor rodičovského združenia

Predseda: Ing. Jana Kramárová
Tajomník: Mgr. Ľudmila Minárová – zástupca pedagogického zboru
Hospodár: Iveta Valovičová

Členovia RZ

I. A - Ing. Ján Helenin
I. B - Mgr. Dagmar Hejtmánková
II. A - Zuzana Červená
II. B - Viera Horvátová
III. A - Ing. Jana Kramárová
III. B - Ing. Jana Považanová
IV. A - Andrea Sládeková
IV. B - Emília Hrúzová
VIII. D - Anežka Krausová

Členmi RZ sú rodičia, ktorí boli zvolení v jednotlivých triedach.

Oznam - rodičovské združenie Logo školy

Dňa 21. októbra 2019 o 15:30 hodine sa uskutoční plenárne a triedne rodičovské združenie všetkých tried Gymnázia Janka Kráľa.

Program plenárnej schôdze RZ:
1) správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení za školský rok 2018/2019,
2) návrh rozpočtu na šk. rok 2019/2020,
3) návrh rodičovského príspevku,
4) triedne rodičovské združenie – dochádzka, správanie a prospech.

 
24. školský reprezentačný ples rodičov, priateľov a absolventov gymnázia - pozvánka 24. školský reprezentačný ples rodičov, priateľov a absolventov gymnázia - pozvánka