Rodičovské združenie pri Gymnáziu J. Kráľa

Informácie

Názov: Rodičovské združenie pri Gymnáziu Janka Kráľa
Adresa: Rodičovské združenie pri Gymnáziu Janka Kráľa, Ul. SNP 3, Zlaté Moravce, 953 42
IČO: 42428246
Právna forma: Občianske združenie
Registrácia: Ministerstvo vnútra SR

Výbor rodičovského združenia

Predseda: Ing. Jana Kramárová
Tajomník: Mgr. Alena Končalová – zástupca pedagogického zboru
Hospodár: Iveta Valovičová

Členovia RZ

VII. D - Anežka Krausová
I. A - Zuzana Červená
I. B - Viera Horvátová
II. A - Ing. Jana Kramárová
II. B - Ing. Jana Považanová
III. A - Andrea Sládeková
III. B - Emília Hrúzová
IV. A - Sylvia Pastierová
IV. B - Eva Kráľová

Členmi RZ sú rodičia, ktorí boli zvolení v jednotlivých triedach.

Oznam - rodičovské združenie Logo školy

Dňa 5. novembra 2018 o 15:30 hodine sa uskutoční v aule GJK rodičovské združenie všetkých tried Gymnázia Janka Kráľa. Po plenárnej schôdzi sa budú konať triedne schôdze.

Program triednej schôdze RZ:
1) informácia o prospechu, správaní a dochádzke žiakov,
2) oboznámenie sa s projektmi,
3) rôzne (podľa potrieb triedneho učiteľa, I. ročník: LVVK, imatrikulácia, III. ročník: príprava imatrikulácie, IV. ročník: stužková slávnosť, externá a interná časť písomnej maturitnej skúšky).

 
23. školský reprezentačný ples rodičov, priateľov a absolventov gymnázia - pozvánka 23. školský reprezentačný ples rodičov, priateľov a absolventov gymnázia - pozvánka