Rodičovské združenie pri Gymnáziu J. Kráľa

Informácie

Názov: Rodičovské združenie pri Gymnáziu Janka Kráľa
Adresa: Rodičovské združenie pri Gymnáziu Janka Kráľa, Ul. SNP 3, Zlaté Moravce, 953 42
IČO: 42428246
Právna forma: Občianske združenie
Registrácia: Ministerstvo vnútra SR

Výbor rodičovského združenia

Predseda: Ing. Jana Kramárová
Tajomník: Mgr. Ľudmila Minárová – zástupca pedagogického zboru
Hospodár: Iveta Valovičová

Členovia RZ

I. A - Ing. Ján Helenin
I. B - Mgr. Dagmar Hejtmánková
II. A - Zuzana Červená
II. B - Viera Horvátová
III. A - Ing. Jana Kramárová
III. B - Ing. Jana Považanová
IV. A - Andrea Sládeková
IV. B - Emília Hrúzová
VIII. D - Anežka Krausová

Členmi RZ sú rodičia, ktorí boli zvolení v jednotlivých triedach.

Logo školy 2 % z dane pre rozvoj nášho gymnázia (.pdf, 257 kB) Milí rodičia a priatelia nášho gymnázia, aj v kalendárnom roku 2020 občianske združenie Rodičovské združenie pri Gymnáziu Janka Kráľa so sídlom SNP 3, 953 42 Zlaté Moravce prijímalo finančné prostriedky prostredníctvom poukázaných 2 % z dane, ktoré v spolupráci so školou použijeme na zakúpenie učebných pomôcok a školskej techniky pre našu školu ...viac (.pdf, 257 kB)

Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby (.pdf, 163 kB)