Škola priateľská k deťom 2017/2018

Naša škola, Gymnázium Janka Kráľa, sa v školskom roku 2017/2018 zapája do programu Škola priateľská k deťom.

Prečo škola priateľská k deťom?

Deti trávia v školskom prostredí prevažnú časť dňa. Našim cieľom je vytvoriť v škole také prostredie, v ktorom sa každé dieťa cíti bezpečne, dobre, sebaisto a do ktorého chodí s radosťou.

V záujme našej školy je napĺňanie ustanovení DOHOVORU O PRÁVACH DIEŤAŤA rôznymi aktivitami, ktorými chceme vytvoriť priateľskú atmosféru medzi deťmi, pedagógmi, nepedagogickými zamestnancami a rodičmi.

Program Škola priateľská k deťom je medzinárodným programom UNICEF, je to celoročný program, ktorý je postavený na myšlienke DOHOVORU O PRÁVACH DIEŤAŤA. Pomocou stanovených kritérií vzdeláva vychováva k uplatňovaniu práv dieťaťa celé kolektívy škôl – žiakov, pedagogických i nepedagogických kolektív, rodičov, pričom podstatným prvkom je plnohodnotná spoluúčasť detí na chode školy.

DOHOVOR O PRÁVACH DIEŤAŤA bol prijatý 20.11.1989 na Valnom zhromaždení OSN. Tento dokument postupne ratifikovalo 195 krajín. Prijatím Dohovoru o právach dieťaťa sa jednotlivé štáty zaviazali, že ich činnosť bude v súlade s najlepším záujmom dieťaťa.

UNICEF sa významne zaslúžil o vznik Dohovoru o právach dieťaťa, ktorý patrí k základným ľudsko – právnym dokumentom a najširšie akceptovanou normou medzinárodného práva na svete.

Škola priateľská k deťom nielen učí o právach dieťaťa, ale nimi aj žije.

Podmienkou pre účasť na projekte a získanie titulu Škola priateľská k deťom je splnenie nasledujúcich kritérií:

  • Informovanie detí a rodičov o projekte
  • Informovanie pedagogických a nepedagogických pracovníkov
  • Nástenka venovaná právam dieťaťa, Linke detskej istoty a spolupráci s UNICEF
  • Práva detí v školskom vzdelávacom programe
  • Zapájanie školy do aktivít Slovenského výboru pre UNICEF
  • Aktívna školská rada
  • Spoločné neformálne stretnutia a aktivity organizované žiakmi

Linka detskej istoty: 116 111

Táto linka je tu pre všetky deti na Slovensku, na číslo 116 111 môže zavolať každé dieťa, ktoré potrebuje pomoc alebo chce niekomu pomôcť.

Zavolať môžu aj dospelí, ak chcú niekomu pomôcť alebo sa potrebujú poradiť v otázkach týkajúcich sa detí.

Číslo 116 111 je bezplatné, linka je anonymná, je odborne garantovaná a funguje počas celého roka.

Hlavným cieľom Linky detskej istoty je možnosť okamžitého telefonického kontaktu dieťaťa pri potrebe pomoci v krízovej alebo stresujúcej situácii.

Vianočná zbierka UNICEF 2017

Vianoce sú obdobím pokoja a radosti, obdobím, ktoré trávime s rodinou, priateľmi a našimi najbližšími. Je taktiež obdobím, kedy pociťujeme túžbu pomáhať.

Naša škola v spolupráci s UNICEF organizuje v termíne od 4. 12. do 17. 12. 2017 tradičnú Vianočnú zbierku UNICEF 2017. Zapojením sa do zbierky máme možnosť pomôcť deťom, ktoré čelia chudobe, hladu a chorobám v krajinách, v ktorých zúria humanitné a potravinové krízy – akými sú Ukrajina, Jemen či Južný Sudán.

Záleží nám na tom, aby každé dieťa malo nádej. Nádej na lepšie detstvo a budúcnosť, aby bolo milované, chránené, zdravé a vzdelávané. A to o to viac, ako sa blíži obdobie Vianoc.

Pomôžme robiť svet detí krajším!

V dňoch 8. a 11. 12. 2017 sa na našej škole uskutočnila Vianočná zbierka UNICEF 2017. Vyzbieraná suma 125,84 € bola zaslaná na účet Slovenského výboru pre UNICEF.

Veľké poďakovanie patrí všetkým, ktorí prispeli.

Aj Vaša pomoc pomohla deťom, ktoré čelia chudobe, hladu a chorobám v krajinách, v ktorých zúria humanitné a potravinové krízy.

Ďakujeme!

Fotogaléria

Zbierka UNICEF – Modrý gombík

Naša škola sa pravidelne zúčastňuje aktivít UNICEF Slovensko. V tomto školskom roku sme sa zapojili do projektu Škola priateľská k deťom, v rámci ktorého prebieha aj činnosť dobrovoľníkov pri organizácii zbierky Modrý gombík. Už 14. rok organizuje UNICEF verejnú zbierku s názvom Týždeň modrého gombíka. Vyzbieraná finančná pomoc bude smerovať na Ukrajinu - deťom, ktoré sú priamo ovplyvnené prebiehajúcim konfliktom. Konflikt neberie deťom len materiálne veci, ale zanecháva na nich aj celoživotné postihnutia.

Naša škola sa do tejto zbierky zapojí v dňoch 14. – 20. mája 2018. Aj touto cestou chceme pomôcť deťom, pretože v živote detí, ktoré sa ocitnú v núdzi, môže každé euro znamenať rozdiel.

Ďakujeme.