Vedenie školy

Riaditeľka školy - RNDr. Renáta Kunová, PhD.

Riaditeľka školy

RNDr. Renáta Kunová, PhD.

Zástupkyňa riaditeľky školy

Mgr. Viera Mihalková