Vedenie školy

Riaditeľka školy - RNDr. Renáta Kunová, PhD.

Riaditeľka školy

RNDr. Renáta Kunová, PhD.

Zástupca riaditeľky školy

Mgr. Ľuboš Debnár