Prijímacie pohovory 2018

Logo školy

Riaditeľstvo Gymnázia Janka Kráľa v Zlatých Moravciach oznamuje záujemcom o štúdium, že v školskom roku 2018/2019 otvára
2 triedy v štvorročnom vzdelávacom programe s počtom žiakov 62.

Prijímacie skúšky sa budú konať v I. kole v dvoch termínoch:

1. termín - 14. mája 2018 (pondelok),

2. termín - 17. mája 2018 (štvrtok).

Kritéria na prijímacie skúšky a prípadné zmeny budú zverejnené koncom februára 2018.

V prípade nenaplnenia počtu žiakov sa prijímacie skúšky uskutočnia aj v II. kole (informácie zverejníme v priebehu júna 2018).

Kritériá na prijímacie skúšky do štvorročného vzdelávacieho programu pre školský rok 2018/2019

Oznam pre žiakov 9. ročníka - konzultačný deň

Riaditeľstvo Gymnázia Janka Kráľa v Zlatých Moravciach oznamuje uchádzačom o štvorročné štúdium, že dňa 3.5.2018 (vo štvrtok) od 14,30 hod. sa uskutoční konzultačný deň k prijímacím skúškam.

Výsledky prijímacích skúšok do štvorročného študijného odboru v školskom roku 2018/2019

Oznam - II. kolo prijímacích skúšok
Riaditeľstvo Gymnázia Janka Kráľa, Ul. SNP 3, Zlaté Moravce, oznamuje všetkým uchádzačom o štúdium na našej škole v štvorročnom vzdelávacom programe,
že II. kolo prijímacích skúšok
sa bude konať 19. júna 2018 (utorok) o 8,00 hod. v budove gymnázia.
Prihlášky je potrebné doručiť na riaditeľstvo školy do 18. júna 2018.
Máme voľné ešte 3 miesta.