Prijímacie pohovory 2019

Logo školy

Riaditeľstvo Gymnázia Janka Kráľa v Zlatých Moravciach oznamuje záujemcom o štúdium, že v školskom roku 2019/2020 otvára
2 triedy v štvorročnom vzdelávacom programe s počtom žiakov 58.

Prijímacie skúšky sa budú konať v I. kole v dvoch termínoch:

1. termín - 13. mája 2019 (pondelok) o 8.00 hod.,

2. termín - 16. mája 2019 (štvrtok) o 8.00 hod.

V prípade nenaplnenia počtu žiakov sa prijímacie skúšky uskutočnia aj v II. kole (informácie zverejníme v priebehu mája 2019).

Kritéria na prijímacie skúšky do štvorročného vzdelávacieho programu pre školský rok 2019/2020 budú zverejnené v priebehu februára 2019.

Deň otvorených dverí - 12.2.2019 Deň otvorených dverí - 12.2.2019 - pozvánka
 

Oznam pre žiakov 9. ročníka - konzultačný deň

Riaditeľstvo Gymnázia Janka Kráľa v Zlatých Moravciach oznamuje uchádzačom o štvorročné štúdium, že dňa 2.5.2019 (vo štvrtok) od 14,00 hod. do 16,00 hod. sa uskutoční konzultačný deň k prijímacím skúškam.

KRITÉRIÁ na prijímacie skúšky do štvorročného vzdelávacieho programu pre školský rok 2019/2020

Výsledky prijímacích skúšok do štvorročného študijného odboru v školskom roku 2019/2020

Druhé kolo prijímacích skúšok
Logo školy

Riaditeľka Gymnázia Janka Kráľa v Zlatých Moravciach v zmysle § 66, odst. 7 zákona č. 245/2008 Z.z. (Školský zákon) rozhodla, že sa v škole budú konať prijímacie skúšky v II. termíne, 18. júna 2019 (utorok) o 8.00 hod. v budove školy.

Kritériá pre prijatie sú rovnaké, ako boli pre prijímacie skúšky v prvom kole: KRITÉRIÁ na prijímacie skúšky do štvorročného vzdelávacieho programu pre školský rok 2019/2020 (.pdf, 413 kB)

Prihlášky na štúdium treba poslať na adresu školy najneskôr do 17. júna 2019. Do prvého ročníka bude na základe obidvoch prijímacích skúšok prijatých 58 žiakov.