Prijímacie pohovory 2019

Logo školy

Riaditeľstvo Gymnázia Janka Kráľa v Zlatých Moravciach oznamuje záujemcom o štúdium, že v školskom roku 2019/2020 otvára
2 triedy v štvorročnom vzdelávacom programe s počtom žiakov 58.

Prijímacie skúšky sa budú konať v I. kole v dvoch termínoch:

1. termín - 13. mája 2019 (pondelok),

2. termín - 16. mája 2019 (štvrtok).

V prípade nenaplnenia počtu žiakov sa prijímacie skúšky uskutočnia aj v II. kole (informácie zverejníme v priebehu mája 2019).

Kritéria na prijímacie skúšky do štvorročného vzdelávacieho programu pre školský rok 2019/2020 budú zverejnené v priebehu februára 2019.

Deň otvorených dverí - 12.2.2019 Deň otvorených dverí - 12.2.2019 - pozvánka
 

Oznam pre žiakov 9. ročníka - konzultačný deň

Riaditeľstvo Gymnázia Janka Kráľa v Zlatých Moravciach oznamuje uchádzačom o štvorročné štúdium, že dňa 2.5.2019 (vo štvrtok) od 14,00 hod. do 16,00 hod. sa uskutoční konzultačný deň k prijímacím skúškam.

KRITÉRIÁ na prijímacie skúšky do štvorročného vzdelávacieho programu pre školský rok 2019/2020