Vitajte

Krajské kolo v aerobiku dievčat stredných škôl v Nitre Spoločná fotografia dievčat v cvičebnom úbore pred súťažou Dievčatá z Gymnázia Janka Kráľa Viktória Dubcová, Barbora Muchová, Daniela Kmeťová, Naďa Tonková, Karin Garajová, Hanka Krausová, Andrea Chrenová, Jessica Košútová, Barbora Nemčeková a Simona Brojová sa zúčastnili 6. 11. 2018 Krajského kola v aerobiku dievčat v Nitre ...viac
 
Prevencia kriminality a drogových závislostí Mgr. Iveta Matejová beseduje so študentmi III.A V mesiacoch september, október a november sa v rámci prevencie drogových závislostí, kriminality a iných sociálno-patologických javov uskutočnili nasledovné besedy s pracovníkmi z CPPPaP v Zlatých Moravciach, MsP v Zlatých Moravciach a Krajského riaditeľstva PZ v Nitre ...viac
 
Etwinning project – Time Capsule Od začiatku tohto školského roka sme sa my, žiaci VII. D, pod vedením profesorky anglického jazyka Mgr. Holecovej zapojili do medzinárodného partnerstva škôl eTwinning, ktorý podporuje rozvoj spolupráce európskych škôl prostredníctvom využívania komunikácie v cudzom jazyku ...viac
Majstrovstvá okresu vo futsale stredných škôl Spoločná fotografia družstva chlapcov GJK v dresoch pred futsalovou bránkou Študenti nášho Gymnázia M. Géci (IV.A), R. Koprda (IV.B), S. Kruľák (II.B), J. Šabo (II.A), A. Belmenen (I.B), L. Penzeš (I.B), O. Valko (I.B), T. Mesko (I.A), Š. Kozolka (I.A), M. Bernát (I.A) reprezentovali našu školu dňa 25. 10. 2018 vo futsale ...viac
 
Aerobikový maratón Žiaci cvičia v telocvični počas aerobikového maratónu Be active pokračoval na našej škole v aerobikovom maratóne dňa 24.10.2018. Po veľkej prestávke bolo 75 chlapcov aj dievčat nastúpených v dobrej nálade, boli plní očakávania, čo prinesie trojhodinové cvičenie v rytme hudby ...viac
 
Exkurzia do NR SR Spoločná fotografia žiakov 4. ročníka s poslancom NR SR B. Kollárom My, študenti Gymnázia J. Kráľa, triedy IV.A a IV.B, sme sa dňa 24.10.2018 zúčastnili exkurzie do Národnej rady Slovenskej republiky. Cesta sa nám predĺžila pre zlé počasie a hustú premávku. V NR SR sme prešli bezpečnostnou kontrolou a po nej nás už čakal pán Adamišin, ktorý nás sprevádzal počas celej prehliadky ...viac
 
Deň Jablka Organizátorky Dňa jablka s pripravenými koláčmi a jablkami vo vestibule školy 22. októbra sme si my žiaci, pripomenuli jabĺčko. Jabĺčko zelené, červené i žlté. Pri príležitosti Dňa jablka sme pripravili súťaž, kde našou úlohou bolo upiecť ten najlepší jablčník. Zo začiatku obavy z pečenia boli, avšak nakoniec sa jablčníkov nazbieral plný stôl ...viac
 
Projekt Záložka do knihy spája slovenské školy – 7. ročník - aktualizované Žiaci I.A pri zhotovovaní záložiek Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave vyhlásila 7. ročník celoslovenského projektu pre stredné školy s názvom Záložka do knihy spája slovenské školy: Milan Rastislav Štefánik alebo iné významné osobnosti, ktoré spájajú Čechov a Slovákov ...viac
 
Majstrovstvá okresu v bedmintone stredných škôl Juraj Gajdoš, Tomáš Trubáčik, Jakub Bartek s pohárom a diplomom za 3. miesto na majstrovstvách okresu v bedmintone Naši študenti Juraj Gajdoš IV.A, Tomáš Trubáčik II.B, Jakub Bartek I.B sa zúčastnili dňa 18.10.2018 Majstrovstiev okresu v bedmintone stredných škôl. Obsadili 3. miesto. O deň neskôr, 19.10.2018, nás v bedmitone reprezentovali aj naše študentky Daniela Kmeťová II.B, Miroslava Halásová II.A a Klára Orbanová II.A. Rovnako ako chlapci získali pekné 3. miesto ...viac