Prednáška o správnej výžive a predchádzaniu civilizačných chorôb

Dňa 19.05.2016 sa žiaci druhých ročníkov zúčastnili pútavej a pre dnešnú mládež dôležitej prednášky spojenej s besedou so zdravotnou sestrou s ambulancie diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy E. Pacalajovou, ktorá prítomným žiakom sprístupnila veku primeranou formou problematiku vzniku a prevencie civilizačného ochorenia cukrovka (diabetes melitus).

Počas besedy sa žiaci dozvedeli, že prevažná časť diabetikov má cukrovku II. typu , ktorá je spôsobená nesprávnym a neracionálnym stravovaním, zlou životosprávou, stresmi, obezitou, alebo nadváhou. Na vzniku cukrovky sa podieľa i sedavý spôsob života a nedostatok pohybovej aktivity. Diabetes II. typu vzniká väčšinou pomaly, je dlho bez príznakov. Často sa zistí náhodne, alebo pri preventívnej prehliadke u lekára, pri kardiovaskulárnych ochoreniach. Prednášajúca upozornila aj na varovné signály tohto ochorenia, ako je smäd, zvýšené močenie, únava, chudnutie.

Na záver besedy si žiaci zasúťažili a odmenou im boli darčeky vo forme zdravých výrobkov.

Fotogaléria