AIESEC – workshopy so zahraničnými lektormi

Zlepšenie medzikultúrneho porozumenia a globálneho zmýšľania mládeže bolo jedným z cieľov projektu, do ktorého sme sa zapojili počas druhého januárového týždňa. Traja zahraniční lektori z Brazílie, Ruska a Mexika ukázali našim študentom, ako sa stať proaktívnejšími, ako spoznávať seba prostredníctvom poznania rôznych kultúr a rozdielov vo svete.

Prostredníctvom rôznych aktivít a workshopov mali naši žiaci každý deň príležitosť komunikovať s lektormi, spoznávali kultúru ich krajín, diskutovali o problémoch vo svete a navrhovali spôsoby ich riešenia. Učili sa pracovať v tíme a aktívne prezentovať svoje názory.

Študenti i pedagógovia privítali tento spôsob vyučovania a učenia sa jazyka a počas pobytu stážistov na našej škole sa medzi nimi vytvorili veľmi pekné vzťahy.

A tu sú názory na tento projekt z pohľadu pedagóga a žiaka.

Mgr. Andrea Holecová:

Minulý týždeň – 15.-19. január 2018 – sa niesol v duchu multikultúrnych hodnôt. Vysokoškoláci – Rafael (Brazília), Gabriela (Mexiko) a Anastázia (Rusko) besedovali o študentami našej školy na rôzne témy, prostredníctvom ich rozprávania mali študenti GJK možnosť nahliadnuť do krajiny, z ktorej pochádzajú, spoznať ich tradície, kultúru, zvyky, ale oboznámiť sa aj s globálnymi problémami a ich teoretické poznatky boli potvrdené konkrétnymi reálnymi príkladmi zo života krajín. Lektori obdivovali krásy nášho malého Slovenska, ako aj pokoj, ktorý tu vládne. Našim študentom niekoľkokrát pripomenuli fakt, že život v pokojnej a mierovej krajine, získanie kvalitného a bezplatného vzdelania alebo taká malichernosť ako je pitná voda tečúca z vodovodného kohútika, nie sú samozrejmosťou v každej krajine sveta. Stretnutia hodnotím ako obojstranne obohacujúcu a inšpiratívnu skúsenosť. Študenti sa tešili nielen na hodiny s lektormi, ale najmä na osobné stretnutia a rozhovory s nimi. Rafael, Gabriela a Anastázia vysoko hodnotili schopnosť komunikácie v anglickom jazyku na rôzne témy. Ďakujeme.

Eva Podhorová, VI.D

Projekt, do ktorého sa naša škola zapojila, nám poskytol priestor na spoznávanie nových kultúr, spoločenských rozdielov v rôznych kútoch sveta a taktiež špeciálnu možnosť vžiť sa na chvíľu do úlohy prekladateľa. Účelom zahraničných študentov počas tohto týždňa bolo prinútiť nás zamyslieť sa, ako by sme zlepšili svet k lepšiemu. Výsledkom bolo zistenie, že problémy znečistenia životného prostredia, nedostatočného vzdelávania a zdravotnej starostlivosti sú všade vo svete a potrebe ich riešenia sa nedá vyhnúť.

Anastasija Khudiakova, Rusko

I would like to share my feelings about my working with some of the students at your school.

My name is Anastasiia Khudiakova and I had a chance to realize a part of my AIESEC internship at the Secondary Grammar School in Zlate Moravce from 15-19 January 2018.

First of all I must admit the hospitability and generosity of the school stuff. The headmaster and some of the teachers helped and supported our group of 5 interns from different countries a lot.

We are glad that we've had an opportunity to lead 5 sessions of various topics with one and the same class so the students could be wrapped up in world issues & its diversity. For our convenience we stayed in one and the same classroom, had such amazing snacks prepared by the teachers during the breaks and what made me excited most of all was that the school stuff brought us everywhere round the village so that we could visit a house farm, a summer residence of Czechoslovakia ex-president, a wine factory and a local museum as well.

I will remember the kindness and welcoming atmosphere of the Secondary Grammar School in Zlate Moravce forever!

Fotogaléria