Brána jazykov sa otvorila

aj v tomto školskom roku 26. 9. 2017. V priestoroch našej školy sme privítali 26 družstiev žiakov zo základných škôl zlatomoravského aj levického okresu. Ukázalo sa, že zmerať si jazykové schopnosti a zručnosti s inými spolužiakmi je vždy motivačné, a že nové vedomosti a skúsenosti prispievajú k rozvoju mladých ľudí.

Vo vestibule školy vítali pedagógov a súťažiacich naši žiaci. Aj nová telocvičňa bola perfektne pripravená na jazykový Babylon. Na stenách boli projekty žiakov, nástenné mapy a kúsok zábavnej atmosféry vniesli farebné balóny od sponzorov. Zaujímavá bola videoprojekcia, ktorá zachytávala vlaňajší ročník súťaže. Samozrejme, najväčšia pozornosť všetkých smerovala k výsledkovej tabuli. Prvé ohliadnutie je dôležité, veď treba zistiť, kto tohto roku prišiel. Ale výzvou boli aj ďalšie stolíky: a to s cenami a s občerstvením. Zvítali sa aj kolegovia, ktorí prišli so svojimi žiakmi zo základných škôl. Pri chutnej kávičke určite predebatovali mnohé problémy.

Tak a môžeme začať. Trasa je dlhá, úloh veľa, angličtina, nemčina, ruština a francúzština sú vždy výzvou a každý chce byť výborný. Skúšajú sa jazykové zručnosti, postreh aj rýchlosť pri riešení úloh. Niekedy býva záchranou jazykový „fíling“, ale nutná je tímová spolupráca. A to ešte súťažiaci netušili, že teraz majú dva nové typy úloh, ktoré riešili pomocou internetu. Museli sa zorientovať v geografických reáliách Európskej únie a eurozóny.

Výsledková tabuľa sa postupne plnila. Každé družstvo malo vyriešiť 23 úloh, ktoré boli bodované, pričom sa sledoval aj čas. Nastáva postupné sčítavanie bodov a vytváranie poradia. A tu sú víťazi:

  • 1. miesto obsadilo družstvo Squirrels zo ZŠ Tlmače, v zložení K. Švaralová, E. Fábryová, M. Lehocký
  • 2. miesto si podelili 2 základné školy: ZŠ Sľažany, družstvo Unicorn (V. Pajerová, M. Ďurica a P. Šimon) a družstvo 1 zo ZŠ Volkovce (Š. Kozolka, I. Hoksová, E. Švecová)
  • 3. miesto vybojovali žiaci zo ZŠ Mojmírova, družstvo A-Squad (N. Hamarová, M. Vasilová, M. Čulík) a žiaci ZŠ Sv. Don Bosca, družstvo Cornflakes (T. Frajka, P. Orbán, K. Jakabová)

Všetky súťažné družstvá boli ocenené a súťažiaci si okrem vecných cien od našich štedrých sponzorov odniesli hlavne pekné spomienky na príjemne strávené predpoludnie.

Záverečný sumár: vyučujúce cudzích jazykov v našom gymnáziu pripravovali túto akciu od augusta. Nie je jednoduché vytvárať stále inovatívne úlohy pre žiakov vo všetkých cudzích jazykoch. Súčasne musia byť úlohy zábavné, motivačné, ale aj hodnotiteľné. Potom je potrebné pripraviť pomôcky, vytvoriť pracovné prostredie v telocvični a predovšetkým sústredene a trpezlivo pracovať počas celej akcie.

Veľkou pomocou boli naši žiaci I.A, IV.B a VI.D triedy, ktorí boli hodnotiteľmi, zapisovateľmi alebo jednoducho povedané – spravili všetko, čo bolo potrebné.

Najlepšie zhodnotili celú akciu naši prváci: „V tomto roku sme už v telocvični gymnázia ako doma, ale vlani, keď sme súťažili, to bolo trochu iné...“

Text: A. Rosenbergová, Gymnázium Zlaté Moravce

Fotogaléria
Sponzori podujatia
Zoznam zúčastnených škôl a zoznam žiakov podľa družstiev