Celoslovenské kolo v aerobiku SŠ v Košiciach

Naša žiačka prvého ročníka Viktória Dubcová sa zúčastnila 5.2.2018 celoslovenského kola v aerobiku SŠ v Košiciach. Súťaž bola veľmi náročná, veď sa stretli najlepší reprezentanti Slovenska. Cvičili sa 4 kolá, každé trvalo 50 minút, kde cvičili podľa precvičovateliek aerobik, piloxing, zumbu a mix posilňovanie. Napriek tomu, že sa Viktória neumiestnila na popredných priečkach, bola to cenná skúsenosť. Otestovala svoje športové schopnosti, silné aj slabé stránky a už teraz sa tešíme na spoločné tréningy, kde budeme dolaďovať našu formu na budúci rok.

Viktórii ďakujeme za vzornú reprezentáciu našej školy, nášho kraja a prajeme ešte veľa športových úspechov.

Fotogaléria