Ďakovný list za dlhoročnú úspešnú prípravu žiakov na OĽP

Vyučovanie predmetu občianska náuka má svoj význam aj v rozvoji a formovaní občianskych hodnôt, postojov, kritérií. Preto sa koncepčne venujeme aj aktivitám a reprezentácii našej školy v oblasti ľudských práv.

V týchto dňoch bola naša škola poctená ďakovným listom ministerky školstva pre PaedDr. A. Havetovú, ktorú pani ministerka ocenila Ďakovným listom za dlhoročnú úspešnú prípravu žiakov na olympiádu ľudských práv.

Fotogaléria