Pomôžte škole, poukážte jej 2 % Vami zaplatenej dane za rok 2017!

Vážení rodičia, RZ pri Gymnáziu Janka Kráľa v Zlatých Moravciach je registrovaným prijímateľom 2 % z dane. Budeme veľmi radi, ak sa rozhodnete touto formou pomôcť škole a podporiť rozvoj výchovno-vzdelávacích, kultúrnych a športových aktivít Vašich detí.

Tlačivo „Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2 % zaplatenej dane“ dostane každý žiak školy, prípadne si ho môžete stiahnuť.

Veríme, že aj v tomto školskom roku podporíte vzdelávanie Vašich detí a školu, ktorú navštevujú. Aj vďaka 2 % mohlo Gymnázium J. Kráľa uskutočniť investície, ktoré viedli k zlepšeniu a modernizácii procesu výučby.

Obchodné meno: Rodičovské združenie pri Gymnáziu Janka Kráľa
Sídlo: SNP 3, 953 42 Zlaté Moravce
Právna forma: občianske združenie
IČO: 42428246