Exkurzia do Brodzian

V pondelok 14. mája 2018 sme sa my, žiaci 3.A triedy spolu so žiakmi 1.A triedy zúčastnili exkurzie do Múzea Alexandra Sergejeviča Puškina v Brodzanoch. Videli sme veľmi zaujímavú expozíciu, ktorá nám priblížila nielen život a tvorbu Puškina, ale aj jeho väzby na Slovensko. Múzeum je obklopené pekným parkom, v ktorom nás upútali busty významných slovenských a ruských spisovateľov. V tieni mnohých vzácnych drevín sme si oddýchli a načerpali sily na ďalšiu prehliadku.

Z Brodzian sme cestovali do Partizánskeho. V mestskej hvezdárni sme si vypočuli prednášku o vesmíre, ale najviac nás lákala prehliadka kupoly hvezdárne.

Neuvedomili sme si, že naše blízke okolie, Brodzany a Partizánske, sú sídlom takýchto významných stavieb a expozícií. Exkurzia je zážitkovým učením, ktoré je prínosom nielen vo vzdelávacej oblasti, ale aj v rozvoji medziľudských vzťahov.

Žiaci III. A triedy