Florbalový turnaj

Be active pokračoval v našej škole dňa 10.10. 2017 florbalovým turnajom. Zúčastnilo sa ho 80 žiakov, ktorí boli rozdelení podľa tried do 11 družstiev. 5 dievčenských družstiev a 6 chlapčenských družstiev odohralo po 2 zápasy, 2 x 10 minút. Videli sme krásne športové súboje, najzaujímavejší bol medzi žiakmi zo 4.B a 1.A triedy, kde o víťazovi rozhodli až samostatné nájazdy.

Atmosféra na turnaji bola priateľská a všetky zápasy sa niesli v športovom duchu fair-play.

Fotogaléria