Krajské kolo stredných škôl v stolnom tenise chlapcov

Veľká gratulácia a pochvala patrí našim študentom Markusovi Tonkovičovi, Tomášovi Trubačikovi, Andrejovi Kováčovi a Andrejovi Gregorovi, ktorí 20. 2. 2018 reprezentovali zlatomoravský okres v krajskom kole stredných škôl. V silnej a ťažkej konkurencii škôl Nitrianskeho kraja sa umiestnili na perfektnom 2. mieste, kde do posledných síl bojovali so Športovým gymnáziom v Nitre. S prehľadom a športovým nasadením porazili súperov z Komárna, Topoľčian, Nových Zámkov, Šale a Šiah.

Chlapcom patrí srdečná gratulácia a veľká vďaka za úspešnú reprezentáciu školy.

Minárová

Fotogaléria