POĎAKOVANIE

Prof. Ing. Mária Bieliková, PhD. ako dekanka FIIT STU v Bratislave ocenila prácu všetkých pedagogických zamestnancov za výbornú prípravu žiakov, našich absolventov, ktorí študujú na ich fakulte.

V školskom roku 2016/2017 náš absolvent Ing. Michal Farkaš získal ocenenia:
Cena dekanky - ocenenie za diplomovú prácu,
Cum Laude za vynikajúce študijné výsledky.