Prednáška „Holokaust na Slovensku a v Európe“

Dňa 4. decembra 2017 sme v aule nášho gymnázia privítali významného slovenského historika a riaditeľa Múzea Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici PhDr. Stanislava Mičeva, PhD. Slovenská verejnosť ho pozná nielen ako historika, ale aj ako spoločensky angažovaného človeka. Napísal scenáre k dokumentárnym filmom a rozhlasovým reláciám, publikoval v novinách a časopisoch. Na konte má niekoľko odborných publikácií, je autorom a spoluautorom scenárov niekoľkých múzejných expozícií a výstav.

Témou prednášky bol „Holokaust na Slovensku a v Európe“. V prvej časti prednášky podrobne analyzoval príčiny vzniku holokaustu na Slovensku a prejavy neznášanlivosti voči židovskej a rómskej menšine na Slovensku počas druhej svetovej vojny. V druhej, výrazne náročnejšej časti prednášky, sa venoval vyhladzovacím „táborom smrti“ v Poľsku, kam boli deportovaní aj slovenskí Židia a Rómovia. Bohatý obrazový materiál, mapy, štatistiky a výpovede tých, ktorí prežili holokaust, ale aj tých, ktorí boli za genocídu zodpovední, vhodne dotvárali obraz tejto zložitej etapy v dejinách 20. storočia. Prednáška bola dôkazom toho, že problematika holokaustu je neustále aktuálna. Bez poznania histórie nie je možné správne posudzovať prítomnosť a porozumieť problémom dnešného sveta. Zo zlyhaní ľudí a národov v minulosti sa treba poučiť a vyvarovať sa tomu, aby sa podobné hrôzy a morálne zlyhania nikdy viac neopakovali.

Fotogaléria