Poznaj minulosť, vzdelávaj sa v prítomnosti pre budúcnosť...

...by mohol byť slogan našej tradičnej vzdelávacej aktivity Škola trochu inak, ktorá sa realizuje v Gymnáziu Janka Kráľa v Zlatých Moravciach. Starší žiaci vedia, že v rámci Týždňa vedy techniky je klasické vyučovanie nahradené netradičnými edukačnými aktivitami.

V tomto školskom roku sme v novembri privítali v priestoroch gymnázia viacero inšpiratívnych ľudí, ktorí predstavili žiakom rozličné oblasti vedy. Keď začíname v minulosti, musíme sa vrátiť aj do obdobia 2. svetovej vojny. Mgr. Lucia Sotáková, PhD., vedecká pracovníčka Múzea SNP v Banskej Bystrici, si pre žiakov pripravila zaujímavú prednášku o holokauste na Slovensku. Nešlo o tradičnú prednášku s množstvom faktografických údajov, skôr išlo o snahu, aby mladí ľudia premýšľali o závažných zlyhaniach v minulosti a poučili sa z nich. Využila na to osobné svedectvá tých, ktorí prežili hrôzy holokaustu. V minulosti ešte zostaneme, pretože sa pozrieme na Nesmrteľné stavby sveta. Prednáška ponúkla študentom poznatky o stavbách fascinujúcich ľudstvo od nepamäti. Prešli sme sa od tajuplných stavieb egyptských pyramíd, Veľkého čínskeho múru až po „nechcenú“ Eiffelovu vežu v Paríži a bájnu Atlantídu.

Prechádzame do „živej“ súčasnosti, do odborov: biológia, genetika, ekológia. Žiaci I. B triedy absolvovali exkurziu v Arboréte Mlyňany SAV, kde bol pre nich pripravený program: najskôr si pozreli areál botanickej záhrady, v odbornom výklade sa dozvedeli zaujímavé fakty o stromoch a kríkoch, ktoré sa v Arboréte nachádzajú. Ďalšou časťou exkurzie bola praktická aplikácia teoretických poznatkov, žiaci robili pokus: spektrofotometrické stanovenie koncentrácie chlorofylov a karotenoidov. Starší žiaci pracujú v projektoch Zelená škola a ElektroOdpad-Dopad, preto bolo potrebné zapojiť do týchto aktivít aj prvákov. Aktivity v projekte Zelená škola boli ocenené Certifikátom Zelená škola. Nové certifikačné obdobie je zamerané na Zeleň a ochranu prírody. Na projekte ElektroOdpad-Dopad pracujú naši žiaci ako koordinátori jednotlivých aktivít. Prednáška z genetiky, ktorú prezentovali doktorandi z Prírodovedeckej fakulty UKF v Nitre, bola určená maturantom. Mladí vedci hovorili o moderných výskumných témach a postupoch, ktoré realizujú na Katedre genetiky UKF v Nitre. Cieľom týchto aktivít je formovať povedomie žiakov o ochrane života, prírody, Zeme.

K plnohodnotnému súčasnému životu určite patrí aj finančná gramotnosť. Je predsa prirodzené, že vzdelaný človek by mal dokázať peniaze zarobiť, aj správne investovať. Žiaci II.B triedy absolvovali minikurz finančnej gramotnosti. Okresný riaditeľ pre OVB Miloš Kováč ich formou finančnej hry, ktorá verne kopírovala bežný život rodiny, voviedol do sveta práce s financiami. V modelových situáciách im objasnil význam základných pojmov finančnej gramotnosti, vysvetlil výhodnosť, ale aj rizikovosť finančných transakcií, pôžičiek i poistiek. Riešili aj praktické úlohy: vo dvojiciach, ktoré predstavovali samostatné rodiny, riešili reálne finančné situácie. Dúfajme, že v budúcnosti všetky poznatky a dobré rady efektívne využijú.

Do vedeckej databázy sme zahrnuli aj prezentáciu kozmetickej firmy Oriflame. Starostlivosť o seba, svoju zdravú pokožku, nechty, vlasy je súčasťou zdravého životného štýlu.

Väčšina mladých ľudí túži cestovať, spoznávať svet. Akýsi „predkrm“ si mohli vychutnať počas zaujímavého rozprávania o Kilimadžáre. PaedDr. RNDr. JánVeselovský, PhD., z Katedry geografie a regionálneho rozvoja UKF v Nitre, sa osobne zúčastnil expedície na Kilimandžáro a o svoje zážitky sa podelil so študentmi prostredníctvom prezentácie a videozáznamov.

Cestovanie v EÚ je pre mladých ľudí samozrejmosťou, na občiansky preukaz absolvujú pohodlne koncert vo Viedni. Táto „samozrejmosť“ má ešte krátku históriu, preto je potrebné ozrejmiť žiakom nielen históriu vzniku EÚ, ale hlavne súčasné princípy jej fungovania a význam spoločenstva pre Slovensko. O týchto otázkach hovoril poslanec NR SR, Mgr. Marián Kéry. Pán poslanec žiakov oboznámil aj s regionálnou politikou, priblížil kompetencie NSK, ktorého je tiež poslancom. Žiaci v diskusii prejavili občianske postoje, pýtali sa na problémy, ktoré ich zaujímajú, ktorými žijú v našom regióne.

A ako sa prepravujeme do destinácií sveta? Väčšinou letecky. Práca pilota je bezpochyby atraktívna ale aj adrenalínová záležitosť. Svoje zážitky z pracovných ciest porozprával Ing. Milan Polák, absolvent nášho gymnázia. Jeho návšteva sa vždy teší veľkému záujmu všetkých žiakov: chlapcov zaujíma fyzika letu a dievčatá pán pilot. Milan nikdy nezabudne na svoju školu, kde dostal základy svojho profesionálneho života. Preto jeho slová, adresované súčasným študentom, sú nielen pravdivé ale predovšetkým uveriteľné a verifikované: „Čokoľvek robíte, robte to so srdcom, záujmom, verte sebe, vzdelávajte sa a aj tie najtajnejšie sny sa vám splnia.“

kolektív pedagógov Gymnázia J. Kráľa, Zlaté Moravce

Fotogaléria