Športový maratón

V rámci európskeho týždňa Be Active 2017 sa v piatok, 29. septembra 2017, stretli v novej telocvični naši študenti, aby prekonali svoje pohodlie a zacvičili si. Mali pred sebou niekoľkohodinový športový maratón. Pripravené žinenky, ako podmaz znela rytmická hudba a športovo naladená vyučujúca telesnej výchovy, Mgr. Minárová. Hudba začala a zneli športové pokyny aj slová povzbudenia, ktoré rozprúdili aj tých, ktorí ešte váhali, či sa zapoja alebo nie Neboli to u každého perfektné úpony a koordinované pohyby, ale najdôležitejšie bolo, že všetci cvičiaci sa snažili urobiť čo najviac pre svoje zdravie.

Študenti GJK - chlapci aj dievčatá - boli perfektní. S úsmevom na perách prekonávali samých seba a posunuli svoje hranice. Športový maratón sme ukončili strečingom a relaxáciou. Všetkým zúčastneným študentom patrí obrovská pochvala a tiež uznanie, že sa nevzdali a vydržali až do konca. Ich prístup je dôkazom, že vzdelaný človek chápe nutnosť športu a pohybu vo svojom živote.

Malá video ukážka tu: