Trestnoprávna zodpovednosť

Dňa 27.11.2017 sa žiaci III.A a III.B triedy zúčastnili na besede o trestnoprávnej zodpovednosti, ktorú pripravila kapitánka Mgr. Iveta Matejová. Študenti si rozšírili svoje poznatky o nebezpečných návykových látkach, ktoré či chceme alebo nie sa nachádzajú na svete a negatívnym spôsobom ovplyvňujú životy ľudí. Študentov zaujali mnohé ťažké príbehy závislých ľudí, ktoré mali šťastný ale aj smutný koniec. Prednášajúca priniesla tzv. alkoholické alebo opilecké okuliare, ktoré si študenti mohli vyskúšať a pozrieť sa na svet očami alkoholikov. Sami zistili, že takíto ľudia to nemajú ľahké. Myslím si, že beseda splnila svoj účel informovať a poučiť žiakov o možných rizikách extrémizmu a drogovej závislosti.

Danka Kráľová III.B, Janka Malá III.B

Fotogaléria