Zbierka UNICEF – Modrý gombík

Naša škola sa pravidelne zúčastňuje aktivít UNICEF Slovensko. V tomto školskom roku sme sa zapojili do projektu Škola priateľská k deťom, v rámci ktorého prebieha aj činnosť dobrovoľníkov pri organizácii zbierky Modrý gombík. Už 14. rok organizuje UNICEF verejnú zbierku s názvom Týždeň modrého gombíka. Vyzbieraná finančná pomoc bude smerovať na Ukrajinu - deťom, ktoré sú priamo ovplyvnené prebiehajúcim konfliktom. Konflikt neberie deťom len materiálne veci, ale zanecháva na nich aj celoživotné postihnutia.

Naša škola sa do tejto zbierky zapojí v dňoch 14. – 20. mája 2018. Aj touto cestou chceme pomôcť deťom, pretože v živote detí, ktoré sa ocitnú v núdzi, môže každé euro znamenať rozdiel.

Ďakujeme.