Pietna spomienka na padlých v 1. svetovej vojne

Dňa 15.11.2018 sa na cintoríne v Zlatých Moravciach uskutočnila spomienková slávnosť spojená so 100. výročím ukončenia 1. svetovej vojny. Miestny historik M. Tomajko oboznámil prítomných s historickými udalosťami začleňovania Zlatých Moraviec do vznikajúcej Československej republiky pri ktorom pomáhali aj československí legionári. Na pamiatku padlých v 1. svetovej vojne bol na miestnom cintoríne postavený pamätník, ku ktorému položili vence predstavitelia verejného života Mgr. M. Kéry, poslanec NR SR a podpredseda NSK, a PaedDr. D. Husár, primátor mesta.

Pietnej spomienky, ktorú organizovali Spolok pre záchranu kultúrneho dedičstva, Múzeum Zlaté Moravce a Matica slovenská ZO, sa zúčastnili aj študenti I.A a I.B z nášho gymnázia.

Fotogaléria