Regionálna súťaž v prednese poézie a prózy Janka Kráľa

Dňa 23. 05. 2019 sa v Mestskej knižnici v Zlatých Moravciach uskutočnil už v poradí 3. ročník v prednese poézie a prózy z tvorby Janka Kráľa. Keďže naše gymnázium nesie meno tohto významného revolučného básnika naša účasť bola samozrejmosťou.

Súťažilo sa v troch kategóriách. V prvej – žiaci ZŠ vo veku do 15 rokov, v druhej študenti vo veku 15 až 25 rokov, a v tretej dospelí nad 25 rokov. Naše gymnázium reprezentoval žiak I.A triedy Juraj Šumný a taktiež žiaci z II.A triedy Jakub Bánsky, Simon Stopper a Barbora Muchová.

Po dopoludní plného krásnych recitačných výkonov prišiel čas na vyhlásenie tých najlepších. Náš študent Simon Stopper získal 3. miesto v II. Kategórii s básňou “Hlásnik národa”.

Za zorganizovanie súťaže patrí vďaka Miestnemu odboru Matice slovenskej v Zlatých Moravciach v spolupráci s Mestom Zlaté Moravce a s MSKŠ Zlaté Moravce. Ďakujeme žiakom za reprezentáciu nášho gymnázia a želáme im aj v budúcnosti ďalšie pekne úspechy.

Autor: B. Muchová II.A

Fotogaléria