Simulované zasadnutie NATO – Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica

Dňa 29. októbra 2018 v Centre krízového riadenia Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici sa študenti IV.A triedy zúčastnili Simulovaného zasadnutia NATO.

Tomuto zasadnutiu predchádzali dve súťažné kolá. Prvé spočívalo vo vyplnení vedomostného testu a v druhom kole dostali za úlohu napísať esej o výhodách a nevýhodách členstva Slovenskej republiky v Severoatlantickej aliancii. Samotného zasadnutia sa zúčastnilo desať najlepších tímov zo Slovenska. Počas zasadnutia každý súťažiaci predstavoval krajinu NATO, rokovalo sa o navýšení povinného príspevku každého štátu z pôvodných 2% HDP na 4% HDP. Naši študenti sa umiestnili v najlepšej štvorici a tak vyhrali možnosť stretnúť sa s bývalým Náčelníkom Generálneho štábu Armády Českej republiky Petrom Pavlom v Prahe.

Fotogaléria