Vianočná akadémia

Blížiaci sa čas Vianoc sme si spríjemnili 18.12.2018 v priestoroch auly našej školy. Žiaci a učitelia gymnázia si pre rodičov, starých rodičov a priateľov školy pripravili Vianočnú akadémiu. V príjemnej atmosfére predvianočného času študenti preukázali svoje tanečné, hudobné, spevácke, recitačné či športové talenty. Počuli sme nielen krásne koledy či vinše, ale videli sme aj ľudové, moderné tance a dokonca športové zostavy. Prežili sme krásne kultúrne popoludnie, ktoré bude v nás ešte dlho evokovať príjemné pocity a emócie.

Veľká vďaka patrí nielen pedagógom pripravujúcim program, ale hlavne vynikajúcim študentom, ktorí preukázali svoje umelecké schopnosti, zodpovednosť a ochotu. Ďakujeme aj vybraným členom folklórneho súboru Tribeč, ktorí spestrili program a vyslúžili si od všetkých prítomných veľký potlesk.

Vedenie školy ďakujem všetkým, ktorí sa podieľali na príprave a realizácii Vianočnej akadémie.

Fotogaléria

Úvodná báseň

Klavírne vystúpenie A. Kramárová

Príhovor V. Dubcovej

Folklórne vystúpenie žiakov IV.A

Gitarové sólo J. Dodoka

Súrodenci Krausovci

Mladí športovci

Futbalové talenty Vionu

Tanečné číslo

Vianočné vinše

Vianočné koledy

Tichá noc