20.11. sa konalo školské kolo olympiády v anglickom jazyku

V kategórii 2A (žiaci prvých a druhých ročníkov) súťažilo 13 žiakov a do finále postúpili piati.

Výsledky kategórie 2A:

  1. miesto: Marek Ďurica, II.A,
  2. miesto: Albert Jurík, I.A,
  3. miesto: Radoslav Šindler, II.A,
  4. miesto: Filip Ondrejka, I.B,
  5. miesto: Paulína Mládeková, II.B.

V kategórii 2B (žiaci tretích a štvrtých ročníkov) súťažilo 8 žiakov a do finále postúpili štyria.

Výsledky kategórie 2B:

  1. miesto: Samuel Valovič, VIII.D,
  2. miesto: Šimon Strieška, III.B,
  3. miesto: Šimon Kéry, III.B,
  4. miesto: Mário Ďuráč, III.B.

Všetkým súťažiacim ďakujeme za účasť a víťazom prajeme veľa šťastia v ďalších kolách. Poďakovanie patrí aj žiakom VIII.D, Eve Podhorovej a Samuelovi Valovičovi za hranie rolí v ústnej časti súťaže.

Mgr. A. Rakovská

Fotogaléria