Hodnotenie vianočnej výzdoby tried Gymnázia Janka Kráľa

  • Víťazná trieda: I.A – 10b.
  • 2. miesto: I.B – II.A – III.A – VIII.D – 8b.
  • 7. miesto: II.B – IV.A – 6b.
  • 8. miesto. III.B – 1b.
  • 9. miesto: IV.B – 0b.

Ďakujeme za snahu a pripomenutie vianočného času.

Fotogaléria