Jazykový kvet – krajské finále

Počas mesiaca apríl skupina našich žiakov prezentovala svoju vášeň k próze, poézii a dráme. Prebehlo krajské finále súťaže Jazykový kvet, kde boli úspešní a umiestnili sa na prvých miestach vo viacerých kategóriách.

Anglický jazyk

Kategória monodráma, prevzatá tvorba: 1. miesto – Marianna Horvátová

Kategória poézia a próza, vlastná tvorba: 1. miesto – Samuel Valovič, 2. miesto – Šimon Kéry

Kategória dráma, vlastná tvorba: 2. miesto – divadelné zoskupenie III.B „Shmoofls“ s divadelnou hrou „The Tale of Three Sons“ – Mário Ďuráč, Lukáš Fajna, Lukáš Halabuk, Adam Herda, Denisa Hitková, Michal Hudec, Alex Jelínek, Šimon Kéry, Jozef Kraus, Samuel Valovič

Ruský jazyk

Kategória poézia a próza, prevzatá tvorba: 1. miesto – Simon Stopper

Kategória poézia a próza, prevzatá tvorba, bilingválna skupina: 1. miesto – Elizabeta Debnárová

Všetkým srdečne gratulujeme a budeme držať palce v ďalšom kole!

Diplomy